Brannvern

Ser du etter noe annet? Temasider om beredskap

In English: Fire safety

Bruk av NTNUs arealer #

På NTNU gjelder følgende regelverk for bruk av arealer

Generell branninstruks #

Gjør deg kjent med #

 • Rømningsveiene
 • Nærmeste brannmelder
 • Slokkeutstyrets plassering og virkemåte

Hvis brann oppstår #

 • Prøv å slokke branntilløp
 • Utløs manuell brannmelder
 • Ring brannvesenet på telefon 110

Ved brannalarm #

 • Lukk dører og vinduer
 • Steng gasskraner og flaskeventiler
 • Forlat bygningen
 • Gå til møteplass
 • Meld fra dersom du vet årsak til utløst alarm

Heis skal ikke benyttes ved brannalarm!

Branninstruks m/møteplass for ditt bygg:  #

Bygg andre kommuner | DragvollElgeseterGløshaugen | Kalvskinnet | RotvollSydområdet | TungaTyholt | Øya | Øvrig Trondheim

Hvem gjør hva ved brann? #

 • Linjeleders ansvar - Linjeleder er dekan/avdelingsdirektør og Institutt/-seksjonsleder, altså den som har det overordnede ansvar ved enheten. For eksterne leietakere er leder for virksomheten linjeleder.
 • Områdeansvarliges ansvar - Områdeansvarlig er utpekt av linjeleder og har som oppgave å bidra til evakuering av personer i et tildelt område i bygget.
 • Evakueringsansvarliges ansvar - Evakueringsansvarlig er huseiers representant og møter nødetatene på stedet. 

Behov for utstyr og innmelding av feil #

Ved behov for brannslukkingsutstyr eller feil på brannslukkingsutstyr, meld fra til vaktmester.

Viktig kontaktinformasjon i en nødsituasjon #

Kontakt #

5 Vedlegg
21577 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)