Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Råd og utvalg

for Medarbeidere og studenter

NTNUs styre

  • NTNUs styre.  Her finner du medlemmer, protokoll, sakspapirer, møteplan og forretningsorden.

Ledergrupper

Enhetenes råd og utvalg

Medvirkningsorganer

Forskning

  • Forskningsutvalget - Møteplass mellom fakultetene og det sentrale nivået. Utvalget drøfter forskningsstrategier- og administrasjon.
  • Forskningsetisk utvalg - Rådgivende organ for forskningsetikk ved NTNU.

Utdanning

Studentråd- og utvalg

  • Studenttinget - de studentene som blir valgt i studenttinget har plass i de fleste styrer og råd ved NTNU.
  • Studentrådene - hvert fakultet har sitt studentråd.

Personal og HR

Samarbeid med næringsliv og arbeidsliv

Campusutvikling – prosjektstyret