Hvem kontakter jeg

Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM

Oversikt over IDF-LOSAM-representanter ved alle enheter ved NTNU. IDF står for Informasjon, Drøfting og Forhandling. LOSAM betyr LOkalt SAMarbeidsutvalg og består av representanter fra arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter. 

Finn representanter og referat

 1. AD - Fakultet for arkitektur og design
 2. MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap
 3. HF - Det humanistiske fakultet
 4. IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
 5. IV - Fakultet for ingeniørvitenskap
 6. NV - Fakultet for naturvitenskap
 7. SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 8. ØK - Fakultet for økonomi
 9. VM - Vitenskapsmuseet
 10. RO - Rektors stab og organisasjon
 11. BU - Bibliotek og utdanning
 12. ØEC - Økonomi, eiendom og campusservice
 13. GSAM - Lokalt samarbeidsorgan for Gjøvik
 14. ÅSAM - Lokalt samarbeidsorgan for Ålesund

AD - Fakultet for arkitektur og design

 

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap

Organisasjon/rolle Medlemmer Varamedlemmer
Arbeidsgiver - MH Björn Gustafsson (dekan)
Rannveig Tellemand Storeng (adm.leder)
 
YS, Parat Jørn Ove Sæternes  
LONorsk Tjenestemannslag (NTL) Hege Müller Hval Ida Marie Bruun Jacobsen
Unio, Norsk sykepleierforbund (NSF) Tove Engan Paulsby Toril Johanne Knutshaug
Unio, Forskerforbundet (FF) Ann-Katrin Stensdotter Girao Paulo Jorge Bettencourt
Akademikerne (LVS) Marius Widerøe Merethe Ravlo 
Akademikerne (Samfunnsviterne) Randi Kallar Devold Caroline Hild Pettersen (Tekna)*
NITO June Frengen Kojen (permisjon)
Caroline Hild Pettersen (vara)
Caroline Hild Pettersen (Tekna)*
Lokalt hovedverneombud Bjørn Munkvold Knut Sverre Grøn

* Caroline Hild Pettersen (Akademikerne/Teknaer felles varamedlem for både Samfunnsviterne og NITO.

Sekretær: Bjarne Lein

Innkallinger og referat f.o.m 2015 publiseres via NTNU eInnsyn
(og i ePhorte - krever pålogging).

LOSAM har oppnevnt følgende representanter til rådgivende gruppe ved ansettelser i tekn-/adm.stillinger 

 

HF - Det humanistiske fakultet

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver - HF Anne Kristine Børresen (dekan)
John Kamsvåg (adm. leder)
Espen Eiken (sekretær)
 
Parat Gro Synnøve Johnsen  Nina Laeskogen
NTL Marianne Løvdal Vanessa Necchi
Forskerforbundet Nina Lager Vestberg Asbjørn Dyrendal
Samfunnsviterne Lina H. Ingeborgrud Marius Korsnes
Lokalt hovedverneombud Karen Riis Thomas Aarnseth

Se også: Referater

 

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Organisasjon/roll

Medlemmer Varamedlemmer
Arbeidsgiver IE Ingrid Schjølberg  (dekan)  
Arbeidsgiver IE Geir Ivar Soleng (fak.dir)  
Tekna

Hallvard Trætteberg

Rolf Kristian Snilsberg

Rune Sætre
Forskerforbundet Erik Hjelmås  
Parat Anne Danielsen

Anne Berit Dahl

NTL

Tove Kristin Blomset Johnsen

Anne Kajander
NITO Boye Holden Per Kristian Hove
Lokalt hovedverneombud

Terje Mathisen

 

Sekretær for LOSAM ved IE: Anne K. Bratseth | Se også:

 

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver - IV Olav Bolland (dekan) Anne Rossvoll
LO - NTL Runa Nilssen Iver Johnsen
YS - Parat Wenche Finseth Anne Lise Haugan
Akademikerne - Tekna Arild Clausen Lisbeth Hultmann
Forskerforbundet Bassam Hussein Linda Cathrine Hald
NITO Morten Kvamme   
Lokalt hovedverneombud - IV Ragnar Moen (Observatør)  
Sekretær Eva Terese Voldhagen  

Se også: Referater

 

NV - Fakultet for naturvitenskap

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer
Arbeidsgiver - NV Øyvind Weiby Gregersen (dekan)  
Parat Brit Iren Tiseth Arild Vatn
NTL Anita Storsve Ronny Kjelsberg
Forskerforbundet Lisbeth Aune Veerle Jaspers 
Tekna Iselin Grav Aakre

Henriette Vaagland

NITO Pei Na Kui Frode Vågen
Lokalt hovedverneombud - NV May-Grete Sætran Sigrid Lindmo
Referent Tom Helmersen  

Se også: Referater

 

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver  Marit Reitan (dekan)  
Arbeidsgiver Tone Aune (HR)  
Lokalt hovedverneombud Trygve Megaard Marit Soini
NTL Thomas Ferstad Birgitte Lauvstad
Parat Anita Brækken Anett Eksund Oppedal
Forskerforbundet Patrik Wallin Ingvill Aune
FO Anne Juberg  
Representant for studentene Magnus Landheim Katarina Randby
     
     

Sekretær og kontaktperson: Astrid Irene Øie | Se også: Protokoller og referater

 

ØK - Fakultet for økonomi

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Monica Rolfsen (dekan) Rannveig H. Pedersen
Lokalt hovedverneombud Trond Kongsvik Kjersti Forbregd
Parat Frøydis Søbstad May Astrid Brandås
NTL Kristin Melum Nina Huse
Tekna Stein-Erik Fleten 1: Luitzen de Boer, 2: Øystein Moen
Forskerforbundet Hans Marius Eikseth Denis Becker
Studentrepresentant Erik Solberg Fennes  

Sekretær: Reidun Engstad Gjerde  Se også: Referater  

NTNU Vitenskapsmuseet

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Reidar Andersen (Museumsdirektør)  
Referent Christen Torvik (HR)  
Lokalt hovedverneombud Karstein Hårsaker Malgorzata W Laszczych
Forskerforbundet Jo Vegar Arnekleiv Ellen J. Grav Ellingsen
NTL Roger WJ Alterskjær Marte Rønning
Parat Leena Aulikki Airola Eva Kristin Drageid

Se også: LOSAM for NTNU Vitenskapsmuseet

 

Rektors stab og organisasjon (LOSAM-RO)

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Ida Munkeby  
Forskerforbundet Bjørg Danielsen Einar Næss Jensen
NTL Arild Sørum Hjelle Tove Strømman Matera
NITO Brynjulf Mauring Morten Lund
Parat Elise Christiane Berg Kjølaas Ingen
Tekna John Floan Jan Christian Meyer
Lokalt hovedverneombud (observatør) Mads Saurstrø Thor Bjørn Arlov

Sekretær: Brit Stolsmo
Se også: LOSAM for rektors stab og organisasjon (LOSAM RO)

 

Bibliotek og utdanning (LOSAM-BU)

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer
Arbeidsgiver Berit Kjeldstad - Konstituert prorektor for utdanning  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Annikken Løe - Avdelingsleder  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Jenny Bremer - Avdelingsleder  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Gro Iren Kvanli Dæhlin - Seniorrådgiver  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Rune Brandshaug - Biblioteksjef  
UNIO, Forskerforbundet Anja van de Wiel Sara RøddesnesAlmuth Gastinger
UNIO, Forskerforbundet Wolfgang Laschet Gunnar Bergseth
YS, Parat Hild MelgårdVigdis Rønningen

Catrine Tangvik

LO, NTL Olve Hølaas Henrik Karlstrøm
Akademikerne, Tekna    
Akademikerne, Samfunnsviterne Kjerstin Tobiassen, Hanne K. Sandtorv  
Lokalt hovedverneombud - Universitetsbibliotek Magnus Rom Jensen Ann-Kristin Kolberg
Lokalt hovedverneombud - Utdanning og læringskvalitet Hege Elisabeth Almaas Gisle Marhaug
Sekretær Janne Beate Gjengaar  

Se også: LOSAM for bibliotek og utdanning

 

Økonomi, eiendom og campusservice (LOSAM-ØEC)

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer
Arbeidsgiver Frank Arntsen  
Arbeidsgiver Jørn-Wiggo Bergquist Elin Sølberg
Arbeidsgiver Ingrid Volden  
Arbeidsgiver Roar Tobro (møter ved behov)  
Arbeidsgiver Lindis Burheim (møter ved behov)  
Tekna Kari Karlsen  
NITO    
NTL Aleksander Høiland Martin Flatås
Parat

Andreas Gjeset

Per Einar Iversen
Forskerforbundet Laila Strypet  
Lokalt hovedverneombud Campus service Joar Flatås Linda Nervik
Lokalt hovedverneombud Øk.avd, Avd. for virksomhetsstyring og Eiendomsavd.  Pål Vanvik Camilla Bergheim Heitmann
Sekretær Jens Petter Nygård  

Hjemmeside: LOSAM for Økonomi og eiendom

GSAM - Lokalt samarbeidsorgan i Gjøvik

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Jørn Wroldsen (leder)  
Lokalt hovedverneombud i Gjøvik Vebjørn Slyngstadli Jo-Are Nordli Eriksen
LO, NTL  Gunn Solberg Olsen Anita Sagbråten
YS, Parat 

Anne Hilde Ruen Nymoen 

Kari Solfrid Lauritzen
Akademikerne, Tekna og NITO Anne Kristin Kvitle (Tekna) og Paul Ole Hegstad (NITO)  
UNIO, Forskerforbundet og NSF Erik Hjelmås (FF) og Torhild Sørum (NSF) Tonje Jin, Ole Wattne

Sekretær og kontaktperson: Lise Konow Linnerud | Se også: Protokoller og referater

 

ÅSAM - Lokalt samarbeidsorgan i Ålesund

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Annik Magerholm Fet  
Lokalt hovedverneombud i Ålesund André Tranvåg Heidi Engstrøm
LO, NTL Heidi Hansen Helge Myklebust
YS, Parat Tove Storhaug Andreas Sylte
Akademikerne,Tekna og NITO Terje Tvedt (Tekna) og Sahar Olsen (NITO)  

UNIO, Forskerforbundet og NSF

Linda Vada (Forskerforbundet) og Randi Tafjord (NSF)  

Sekretær og kontaktperson: Lasse Gallefoss | Se også: Protokoller og referater

Mandat

Hovedavtalen for staten med forlengelse for 2016 med Tilpasningsavtale for NTNU heter det at medbestemmelse skal utøves gjennom lokale samarbeidsutvalg.

 • Drøftingssaker: Budsjettforsalg, utlysning (lønnsplassering), bemannings- og virksomhetsplaner. For utfyllende informasjon se Hovedavtalens kapittel 3, § 18
 • Forhandlingssaker: Velferdstiltak og fordeling av velferdsmidler, arealdisponering. For utfyllende informasjon se Hovedavtalens kapittel 3, § 19.

Sist redigert 21.03.2019

0 Vedlegg
45209 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)