Hvem kontakter jeg

Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM

Oversikt over IDF-LOSAM-representanter ved alle enheter ved NTNU. IDF står for Informasjon, Drøfting og Forhandling. LOSAM betyr LOkalt SAMarbeidsutvalg og består av representanter fra arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter. 

Finn representanter og referat

 1. AD - Fakultet for arkitektur og design
 2. MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap
 3. HF - Det humanistiske fakultet
 4. IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
 5. IV - Fakultet for ingeniørvitenskap
 6. NV - Fakultet for naturvitenskap
 7. SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 8. ØK - Fakultet for økonomi
 9. VM - Vitenskapsmuseet
 10. RO - Rektors stab og organisasjon
 11. BU - Bibliotek og utdanning
 12. ØEC - Økonomi, eiendom og campusservice
 13. GSAM - Lokalt samarbeidsorgan for Gjøvik
 14. ÅSAM - Lokalt samarbeidsorgan for Ålesund

AD - Fakultet for arkitektur og design

 

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap

Organisasjon/rolle Medlemmer Varamedlemmer
Arbeidsgiver - MH Björn Gustafsson (dekan)
Albert Adrian Verhagen (seksjonssjef HR/HMS)
 
YS, Parat Jørn Ove Sæternes  
LONorsk Tjenestemannslag (NTL) Ida Marie Bruun Jacobsen  Hege Müller Hval 
Unio, Norsk sykepleierforbund (NSF) Vesna Forbergskog Tove Engan Paulsby
Unio, Forskerforbundet (FF) Ann-Katrin Stensdotter Ingerid Arbo (til 31.07.2018)
Girao Paulo Jorge Bettencourt (fra 01.08.2018)
Akademikerne (LVS) Marius Widerøe Kari Risnes
Merethe Ravlo 
Akademikerne (Samfunnsviterne) Randi Kallar Devold Bent Håvard Hellum (Tekna)*
NITO Sissel Skarra Bent Håvard Hellum (Tekna)*
Lokalt hovedverneombud Bjørn Munkvold Knut Sverre Grøn

* Bent Håvard Hellum (Tekna) er felles varamedlem for både Samfunnsviterne og NITO.

Sekretær: Bjarne Lein

Innkallinger og referat f.o.m 2015 publiseres via eInnsyn
(og i ePhorte (krever pålogging).

 

HF - Det humanistiske fakultet

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver - HF Anne Kristine Børresen (dekan)
John Kamsvåg (adm. leder)
Espen Eiken (sekretær)
 
Parat Nina Laeskogen Gro Synnøve Johnsen
NTL Marianne Løvdal Vanessa Necchi
Forskerforbundet Nina Lager Vestberg Asbjørn Dyrendal
Lokalt hovedverneombud Thomas Sørlie Hansen Karen Riis

Se også: Referater

 

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Organisasjon/roll

Medlemmer Varamedlemmer
Arbeidsgiver IE Geir Øien (dekan)  
Arbeidsgiver IE Geir Ivar Soleng (fak.dir)  
Tekna

Hallvard Trætteberg

Rolf Kristian Snilsberg

Rune Sætre rune.saetre@ntnu.no
UNIO - Forskerforbundet    
Parat Anne Danielsen

Anne Berit Dahl

 

LO - NTL

Tove Kristin Blomset Johnsen

Ronny Kjelsberg

Anne Kajander
NITO Boye Holden Per Kristian Hove
Lokalt hovedverneombud

Magnus Strøm Kahrs

Heidi Egseth

Sekretær for LOSAM ved IE: Anne K. Bratseth | Se også: Referater

 

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver - IV Olav Bolland (dekan) Anne Rossvoll
LO - NTL Runa Nilssen Iver Johnsen
YS - Parat Wenche Finseth Anne Lise Haugan
Akademikerne - Tekna Arild Clausen Lisbeth Hultmann
Forskerforbundet Bassam Hussein Linda Cathrine Hald
NITO Morten Kvamme   
Lokalt hovedverneombud - IV Ragnar Moen (Observatør)  
Sekretær Eva Terese Voldhagen  

Se også: Referater

 

NV - Fakultet for naturvitenskap

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer
Arbeidsgiver - NV Øyvind Weiby Gregersen (dekan)  
Parat Brit Iren Tiseth  
NTL Anita Storsve Aina Sæterli
Forskerforbundet Lisbeth Aune Veerle Jaspers 
Tekna Iselin Grav Aakre

Henriette Vaagland

NITO Pei Na Kui Frode Vågen
Lokalt hovedverneombud - NV Mikael Hammer Sigrid Lindmo
Referent Tom Helmersen  

Se også: Referater

 

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Marit Reitan (dekan) Tone Aune (HR)
Lokalt hovedverneombud Marit Soini Trygve Megaard
NTL Thomas Ferstad Anette Knutsen
Parat Merete Knudtzon Strømsland Anett Eksund Oppedal
Forskerforbundet Patrik Wallin Ingvill Aune
FO Jacob Zigo  
Representant for studentene Karoline Abildsnes Hanne Martnes
     
     

Sekretær og kontaktperson: Astrid Irene Øie | Se også: Protokoller og referater

 

ØK - Fakultet for økonomi

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlememr

Arbeidsgiver Monica Rolfsen (dekan) Tove Tveråmo (virksomhetsstyring)
Lokalt hovedverneombud Trond Kongsvik Kjersti Forbregd
Parat Frøydis Søbstad May Astrid Brandås
NTL Kristin Melum  
Tekna Stein-Erik Fleten 1: Luitzen de Boer, 2: Øystein Moen
Forskerforbundet Hans Marius Eikseth Denis Becker

Sekretær i LOSAM er: Reidun Engstad Gjerde  Se også: Referater  
Møtedatoer våren 2018: 08.feb, 05. mar, 09. apr, 07. mai, 11.jun.

NTNU Vitenskapsmuseet

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlememr

Arbeidsgiver Reidar Andersen (Museumsdirektør)  
Referent Christen Torvik (HR)  
Lokalt hovedverneombud Karstein Hårsaker Malgorzata W Laszczych
Forskerforbundet Jo Vegar Arnekleiv Ellen J. Grav Ellingsen
NTL Roger WJ Alterskjær Marte Rønning
Parat Leena Aulikki Airola Eva Kristin Drageid

Se også: LOSAM for NTNU Vitenskapsmuseet

 

Rektors stab og organisasjon (LOSAM-RO)

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Ida Munkeby  
Forskerforbundet Bjørg Danielsen Einar Næss Jensen
NTL Aso Amedyan Ingen
NITO Brynjulf Mauring Morten Lund
Parat Elise Christiane Berg Kjølaas Ingen
Tekna John Floan Jan Christian Meyer
Lokalt hovedverneombud (observatør) Kjersti Kremmervik Terje Gustavson

Sekretær: Brit Stolsmo
Se også: LOSAM for rektors stab og organisasjon (LOSAM RO)

 

Bibliotek og utdanning (LOSAM-BU)

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer
Arbeidsgiver Anne Borg - Prorektor  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Knut Veium - Avd.leder  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Jenny Bremer - Avd.leder  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Berit Kjeldstad - Avd.leder  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Rune Brandshaug - Biblioteksjef  
UNIO, Forskerforbundet Anja van de Wiel Sara RøddesnesAlmuth Gastinger
UNIO, Forskerforbundet Wolfgang Laschet Gunnar Bergseth
YS, Parat Hild MelgårdVigdis Rønningen

Catrine Tangvik

LO, NTL Olve Hølaas Henrik Karlstrøm
Akademikerne, Tekna    
Akademikere, Samfunnsvitererne Kjerstin Tobiassen, Hanne K. Sandtorv  
Lokalt hovedverneombud - Universitetsbibliotek Magnus Rom Jensen Ann-Kristin Kolberg
Lokalt hovedverneombud - Utdanning og læringskvalitet Hege Elisabeth Almaas Gisle Marhaug
Sekretær Janne Beate Gjengaar  

Se også: LOSAM for bibliotek og utdanning

 

Økonomi, eiendom og campusservice (LOSAM-ØEC)

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer
Arbeidsgiver Frank Arntsen  
Arbeidsgiver Jørn-Wiggo Bergquist Elin Sølberg
Arbeidsgiver Ingrid Volden  
Arbeidsgiver Roar Tobro  
Arbeidsgiver Lindis Burheim  
Tekna Arne Rønning Kari Karlsen
NITO    
NTL Tove Strømman Ove Robert Borstad
Parat

Andreas Gjeset
Anne-Hilde Ruen Nymoen

Per Einar Iversen
Forskerforbundet Jan Aage Mortensen Laila Strypet
Lokalt hovedverneombud Campus service Joar Flatås Raymond Sterten
Lokalt hovedverneombud Øk.avd, Avd. for virksomhetsstyring og Eiendomsavd.  Andreas Slettebakk Wangen Gørild Lønvik Syrstad
Sekretær Jens Petter Nygård  

Hjemmeside: LOSAM for Økonomi og eiendom

GSAM - Lokalt samarbeidsorgan i Gjøvik

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Jørn Wroldsen (leder)  
Lokalt hovedverneombud i Gjøvik Vebjørn Slyngstadli Jo-Are Nordli Eriksen
LO, NTL  Gunn Solberg Olsen  
YS, Parat 

Anne Hilde Ruen Nymoen og Kari Solfrid Lauritzen

 
Akademikerne, Tekna og NITO Anne Kristin Kvitle (Tekna) og Paul Ole Hegstad (NITO)  
UNIO, Forskerforbundet Hans Engenes og Erik Hjelmås  
     

Sekretær og kontaktperson: Per David Nielsen | Se også: Protokoller og referater

 

ÅSAM - Lokalt samarbeidsorgan i Ålesund

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Annik Magerholm Fet  
Lokalt hovedverneombud i Ålesund André Tranvåg Heidi Engstrøm
LO, NTL Heidi Hansen Helge Myklebust
YS, Parat Tove Storhaug Andreas Sylte
Akademikerne,Tekna og NITO Terje Tvedt (Tekna) og Sahar Olsen (NITO)  

UNIO, Forskerforbundet og NSF

Linda Vada (Forskerforbundet) og Randi Tafjord (NSF)  

Sekretær og kontaktperson: Lasse Gallefoss | Se også: Protokoller og referater

Mandat

Hovedavtalen for staten med forlengelse for 2016 med Tilpasningsavtale for NTNU heter det at medbestemmelse skal utøves gjennom lokale samarbeidsutvalg.

 • Drøftingssaker: Budsjettforsalg, utlysning (lønnsplassering), bemannings- og virksomhetsplaner. For utfyllende informasjon se Hovedavtalens kapittel 4 § 12 og §2.3.8.
 • Forhandlingssaker: Velferdstiltak og fordeling av velferdsmidler, arealdisponering. For utfyllende informasjon se Hovedavtalens kapittel 4 § 13
0 Vedlegg
29829 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)