Hvem kontakter jeg

Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM

Oversikt over IDF-LOSAM-representanter ved alle enheter ved NTNU. IDF står for Informasjon, Drøfting og Forhandling. LOSAM betyr LOkalt SAMarbeidsutvalg og består av representanter fra arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter. 

Finn representanter og referat

 1. AD - Fakultet for arkitektur og design
 2. MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap
 3. HF - Det humanistiske fakultet
 4. IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
 5. IV - Fakultet for ingeniørvitenskap
 6. NV - Fakultet for naturvitenskap
 7. SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 8. ØK - Fakultet for økonomi
 9. VM - Vitenskapsmuseet
 10. RO - Rektors stab og organisasjon
 11. BU - Bibliotek og utdanning
 12. ØEC - Økonomi, eiendom og campusservice
 13. GSAM - Lokalt samarbeidsorgan for Gjøvik
 14. ÅSAM - Lokalt samarbeidsorgan for Ålesund

AD - Fakultet for arkitektur og design

Se også: Referater

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap

Organisasjon/rolle Medlemmer Varamedlemmer
Arbeidsgiver - MH Siri Forsmo (dekan)
Tor Christian Sletner (avdelingsdirektør)
 
YS, Parat Jørn Ove Sæternes  
LONorsk Tjenestemannslag (NTL) Hege Müller Hval Jannicke Gjølme Eriksen
Unio, Norsk sykepleierforbund (NSF) Tove Engan Paulsby Toril Johanne Knutshaug
Unio, Forskerforbundet (FF) Ann-Katrin Stensdotter Marit Barstad
Akademikerne (LVS) Marius Widerøe Caroline Hild Pettersen (Tekna)*
Akademikerne (Samfunnsviterne) Randi Kallar Devold Caroline Hild Pettersen (Tekna)*
NITO Hanne Hella  Caroline Hild Pettersen (Tekna)*
Lokalt hovedverneombud Bjørn Munkvold Knut Sverre Grøn

* Caroline Hild Pettersen (Akademikerne/Teknaer felles varamedlem for både Samfunnsviterne og NITO. Inntil videre også vara for LVS.

Sekretær: Bjarne Lein

Innkallinger og referat f.o.m 2015 publiseres via NTNU eInnsyn
(og i ePhorte - krever pålogging).

LOSAM har oppnevnt følgende representanter til rådgivende gruppe ved ansettelser i tekn-/adm.stillinger (tilgjengelig for HR på MH)

 

HF - Det humanistiske fakultet

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver - HF Anne Kristine Børresen (dekan)
John Kamsvåg (adm. leder)
John Kamsvåg (sekretær)
 
Parat Gro Synnøve Johnsen  Nina Laeskogen
NTL Vanessa Necchi Espen Andersen
Forskerforbundet Thomas Brandt George Chabert
Samfunnsviterne Ida Marie Henriksen Marius Korsnes
Lokalt hovedverneombud Karen Riis Ann-Kristin Haavik

Se også: Referater

 

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Organisasjon/roll

Medlemmer Varamedlemmer
Arbeidsgiver – IE Ingrid Schjølberg  (dekan)
Cathrine Haugan Grønvik (HR/HMS-sjef)
Vera Herfjord (sekretær)
 
Tekna Hallvard Trætteberg
Rolf Kristian Snilsberg
Rune Sætre
Forskerforbundet Erik Hjelmås Linda Cathrine Hald
Parat Anne Hilde Ruen Nymoen Anne Danielsen
NTL John Arild Wiggen Tove Kristin Blomset Johnsen
NITO Gunnar Aske  
Lokalt hovedverneombud Terje Mathisen  

Se også: Referater

 

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver - IV Olav Bolland (dekan) Anne Rossvoll
LO - NTL Runa Nilssen Sonja Marie Ekrann Hammer
YS - Parat Wenche Finseth Paul Svendsen
Akademikerne - Tekna Arild Clausen Lisbeth Hultmann
Forskerforbundet Nina Lødøen Morten Welde
NITO Eugen Uthaug  
Lokalt hovedverneombud - IV Bent Lervik (Observatør)  
Sekretær Eva Terese Voldhagen  

Se også: Referater

 

NV - Fakultet for naturvitenskap

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer
Arbeidsgiver - NV Øyvind Weiby Gregersen (dekan)  
Parat Brit Iren Tiseth Arild Vatn
NTL Anita Storsve Ronny Kjelsberg
Forskerforbundet Lisbeth Aune Veerle Jaspers 
Tekna Iselin Grav Aakre

Henriette Vaagland

NITO Pei Na Kui Frode Vågen
Lokalt hovedverneombud - NV Sigrid Lindmo Gerd Inger Sætrom
Referent Marit Martinsen (seksjonsleder HR og HMS)  

Se også: Referater

 

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver  Tine Arntzen Hestbek (konstituert dekan)  
Arbeidsgiver Tone Aune (HR)  
Lokalt hovedverneombud Trygve Megaard Marit Soini
NTL Thomas Ferstad Birgitte Lauvstad
Parat Anita Brækken  
Forskerforbundet Patrik Wallin Jens Rohloff
FO Anne Juberg  
Representant for studentene Børge Bruteig Thea Lium Hellesvik
     
     

Sekretær og kontaktperson: Astrid Irene Øie | Se også: Protokoller og referater

 

ØK - Fakultet for økonomi

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Monica Rolfsen (dekan) Rannveig H. Pedersen
Lokalt hovedverneombud Stein Frydenberg Hege Barreth Jacobsen
Parat Frøydis Søbstad May Astrid Brandås
NTL Kristin Melum Magnus Vrenne Domben
Tekna Luitzen de Boer Øystein Moen
Forskerforbundet Hans Marius Eikseth  
Studentrepresentant Ida van Hanno  

Sekretær: Svein Olav Antonsen  Se også: Referater  

NTNU Vitenskapsmuseet

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Reidar Andersen (Museumsdirektør)  
Referent Christen Torvik (HR)  
Lokalt hovedverneombud Karstein Hårsaker Klaus Ramberg
Forskerforbundet Ellen Grav Ellingsen Jon Anders Risvaag
NTL Roger WJ Alterskjær Jenny Kalseth
Parat Leena Aulikki Airola Eva Kristin Drageid

Se også: LOSAM for NTNU Vitenskapsmuseet

 

Rektors stab og organisasjon (LOSAM-RO)

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Ida Munkeby  
Forskerforbundet Freddy Barstad Gry Eva Sinkaberg Alterskjær
NTL Tove Strømman Matera Nils Robert Leganger
NITO Brynjulf Mauring Morten Lund
Parat Elise Christiane Berg Kjølaas Ingen
Tekna John Floan Jan Christian Meyer
Samfunnsviterne Mangler Mangler
Lokalt hovedverneombud (observatør) Mads Saurstrø Thor Bjørn Arlov

Sekretær: Brit Stolsmo
Se også: LOSAM for rektors stab og organisasjon (LOSAM RO)

 

Bibliotek og utdanning (LOSAM-BU)

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer
Arbeidsgiver Marit Reitan - Prorektor for utdanning  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Annikken Løe - Avdelingsleder  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Jenny Bremer - Avdelingsleder  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Audun Grøm - Avdelingsleder   
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Sølvi Karlsen - Fung . biblioteksjef  
UNIO, Forskerforbundet Anja van de Wiel Sara Røddesnes (Bibliotekarforbundet), Almuth Gastinger
UNIO, Forskerforbundet Kommer Wolfgang Laschet
YS, Parat Vigdis Rønningen, Tone Fiskaa Lenschow

Catrine Tangvik, Lene Johansen Løkkhaug

LO, NTL Arild Sørum Hjelle  
Akademikerne, Tekna Lene Elisabeth Bertheussen Ellen M. Samdahl Flatby
Akademikerne, Samfunnsviterne Kjerstin Tobiassen Hanne K. SandtorvGunvor Viker Singsaas
Lokalt hovedverneombud - Universitetsbibliotek Magnus Rom Jensen Ann-Kristin Kolberg
Lokalt hovedverneombud - Utdanning og læringskvalitet Hege Elisabeth Almaas Gisle Marhaug
Sekretær Janne Beate Gjengaar  

Se også: LOSAM for bibliotek og utdanning

 

Økonomi, eiendom og campusservice (LOSAM-ØEC)

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer
Arbeidsgiver Frank Arntsen  
Arbeidsgiver Elin Sølberg  
Arbeidsgiver Ingrid Eide  
Arbeidsgiver Knut Aspås (møter ved behov)  
Arbeidsgiver Lindis Burheim (møter ved behov)  
Tekna Kari Karlsen  
NITO    
NTL Aleksander Høiland Martin Flatås
Parat

Andreas Gjeset

Per Einar Iversen
Forskerforbundet Laila Strypet  
Lokalt hovedverneombud Campus service Joar Flatås Linda Nervik
Lokalt hovedverneombud Øk.avd, Avd. for virksomhetsstyring og Eiendomsavd.  Pål Vanvik Jørgen Andreassen Utvik
Sekretær Jens Petter Nygård  

Hjemmeside: LOSAM for Økonomi og eiendom

GSAM - Lokalt samarbeidsorgan i Gjøvik

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Jørn Wroldsen (leder)  
Stedlig lokalt hovedverneombud i Gjøvik Vebjørn Slyngstadli  
LO, NTL  Gunn Solberg Olsen Svanhild Løvli
YS, Parat 

Lise Myrsveen

Kari Solfrid Lauritzen
Akademikerne, Tekna og NITO Anne Kristin Kvitle (Tekna) og Paul Ole Hegstad (NITO) Jon Langseth (NITO)
UNIO, Forskerforbundet og NSF Erik Hjelmås (FF) og Torhild Sørum (NSF) Tonje Jin (FF), Ole Wattne (FF)

Sekretær og kontaktperson: Lise Konow Linnerud | Se også: Protokoller og referater

 

ÅSAM - Lokalt samarbeidsorgan i Ålesund

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Annik Magerholm Fet  
Stedlig lokalt hovedverneombud i Ålesund André Tranvåg Heidi Engstrøm
LO, NTL Heidi Hansen Helge Myklebust
YS, Parat Tove Storhaug Andreas Sylte
Akademikerne,Tekna og NITO Ottar Osen (Tekna) og Hans Christian Giske (NITO)  

UNIO, Forskerforbundet og NSF

Even Fostervoll Langvatn(Forskerforbundet) og Gunn Bringsli (NSF)  

Sekretær og kontaktperson: Harald Jan Skarstein | Se også: Protokoller og referater

Mandat

Hovedavtalen for staten med forlengelse for 2016 med Tilpasningsavtale for NTNU heter det at medbestemmelse skal utøves gjennom lokale samarbeidsutvalg.

 • Drøftingssaker: Budsjettforslag, utlysning (lønnsplassering), bemannings- og virksomhetsplaner. For utfyllende informasjon se Hovedavtalens kapittel 3, § 18
 • Forhandlingssaker: Velferdstiltak og fordeling av velferdsmidler, arealdisponering. For utfyllende informasjon se Hovedavtalens kapittel 3, § 19.

Sist redigert 23.03.2019

Undersider

1 Vedlegg
57618 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)