Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM

SESAM er et samarbeidsutvalg etter hovedavtalens bestemmelser med representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakere ved NTNU.

SESAM ivaretar informasjonsvirksomhet, drøftinger og forhandlinger om saker etter Hovedavtalen og tilpasningsavtalen som er felles for hele NTNU, og når en sak berører flere enheter. SESAM drøfter fast saker som legges frem for Styret. SESAM behandler også saker som oversendes fra lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM). Se tilpasningsavtalen til Hovedavtalen, kapittel 2, § 4.

Referat 2018 #

Møteplan våren 2018

Referat 2017 #

Møteplan for høsten 2017

 

Møteplan for våren 2017

Referat 2016 #

Møteplan for 2016

Referat 2015 #

Møteplan 2015 (revidert 11. juni)

Referat 2014 #

Møteplan 2014

Referat 2013 #

Referat 2012 #

Medlemmer #

  • Personalsjef ved NTNU – arbeidsgivers faste representant, leder av SESAM
  • Representant(er) fra hver av Hovedsammenslutningene;
  • Representant(er) fra NITO
  • Hovedverneombudet ved NTNU

SESAM behandler også saker i henhold til Hovedtariffavtalen, dvs. lokale forhandlinger om lønnendring.

Se også: #

Kontakt: #

Sekretær for SESAM: Brit Stolsmo

102 Vedlegg
19055 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)