Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM

SESAM er et samarbeidsutvalg etter hovedavtalens bestemmelser med representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakere ved NTNU.

SESAM ivaretar informasjonsvirksomhet, drøftinger og forhandlinger (IDF) om saker etter Hovedavtalen og tilpasningsavtalen som er felles for hele NTNU, og når en sak berører flere enheter. SESAM drøfter fast saker som legges frem for Styret. SESAM behandler også saker som oversendes fra lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM). Se tilpasningsavtalen til Hovedavtalen, kapittel 2, § 4.

 

2020 #

Møteplan høsten 2020 (pdf)

2019 #

Møteplan høsten 2019 #

Referat og sakslister #

Møteplan våren 2019 -  Sesam, kontaktmøter og møter knyttet til forhandlinger vår 2019

2018 #

Møteplan våren 2018 (revidert 12.09.18)

Referat og sakslister #

 2017 #

Møteplan for høsten 2017

Referat #

Møteplan for våren 2017

2016 #

Møteplan for 2016

Referat og protokoll #

 2015 #

Møteplan 2015 (revidert 11. juni)

Referat #

 2014 #

Møteplan 2014

Referat #

2013 #

Referat  #

2012 #

Referat  #

Medlemmer #

  • Personalsjef ved NTNU – arbeidsgivers faste representant, leder av SESAM
  • Representant(er) fra hver av Hovedsammenslutningene;
  • Representant(er) fra NITO
  • Hovedverneombudet ved NTNU

SESAM behandler også saker i henhold til Hovedtariffavtalen, dvs. lokale forhandlinger om lønnsendring.

Se også #

Kontakt #

Sekretær for SESAM: Brit Stolsmo

186 Vedlegg
31235 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)