Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM

SESAM er et samarbeidsutvalg etter hovedavtalens bestemmelser med representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakere ved NTNU.

SESAM ivaretar informasjonsvirksomhet, drøftinger og forhandlinger (IDF) om saker etter Hovedavtalen og tilpasningsavtalen som er felles for hele NTNU, og når en sak berører flere enheter. SESAM drøfter fast saker som legges frem for Styret. SESAM behandler også saker som oversendes fra lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM). Se tilpasningsavtalen til Hovedavtalen, kapittel 2, § 4.

2021 #

Møteplan for våren 2021

Sakslister og referat:

2020 #

Sakslister og referat:

2019 #

Referat:

2018 #

Referat:

2017 #

Referat:

2016 #

Referat:

2015 #

Referat:

2014 #

Referat:

2013 #

Referat:

2012 #

Referat:

Medlemmer #

  • Personalsjef ved NTNU – arbeidsgivers faste representant, leder av SESAM
  • Representant(er) fra hver av Hovedsammenslutningene;
  • Representant(er) fra NITO
  • Hovedverneombudet ved NTNU

SESAM behandler også saker i henhold til Hovedtariffavtalen, dvs. lokale forhandlinger om lønnsendring.

Se også #

Kontakt #

Sekretær for SESAM: Brit Stolsmo

210 Vedlegg
34127 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)