Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Forskningsprosessen

For ph.d.-kandidater og forskere - prosesshjelp og etikk

Datainnsamling

Behandle personopplysninger

Skal du samle inn og behandle data om personer – sjekk om du må melde i fra til NSD - Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (Personvernombudet).

Metodevalg

Etiske problemstillinger ved valg av metode.

Hva skal du forske på?

Forskningsetiske komiteer har gode råd når det gjelder forskning på:

Sitater og referanser

Det finnes mange måter å referere til kilder på. De tre mest brukte er APA, Harvard og Vancouver.  Lenkene under viser til VIKO - et hjelpemiddel Universitetsbiblioteket har lagd for studenter, men som også kan være til hjelp for forskere.

Tidsskrift har som regel egne referansesystem. Dette får du oppgitt av det aktuelle tidsskriftet. Er du i tvil - kontakt biblioteket eller evt. veileder.

Det finnes mange system for referansehåndtering. NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr hjelp og kursing i referanseverktøy som EndNote, samt EndNote-veiledninger på nett.

Jobber du i Latex, kan du benytte referansesystemet BibTex.

Sitater i løpende tekst

Beste praksis - sitater, parafraser og henvisninger

Referanseliste

  • I APA- og Harvardstilen skriver du en referanseliste alfabetisk etter etternavn, og deretter synkende etter årstall.
  • Hvis du bruker Vancouver skriver du referanselisten kronologisk dvs. i den rekkefølgen du brukte kildene.

De ulike stilene:

Formidling og rettigheter

Intellektuelle rettigheter (IPR)

Oppbevaring, bruk og publisering av forskningsdata

Hjelp til formidling av forskningsresultater.

Registrering av forskningsaktiviteter (Cristin)

Publisering, dine artikler i fulltekst på nettet

Sjekklister

Forskningsetiske komiteer har to sjekklister som kan være nyttige:

Unngå habilitetskonflikter

Hva du bør passe på for ikke ikke å havne i habilitetskonflikter.

Skal du forske på medisin og helse?

NTNU har utarbeidet prosesskart for hvordan planlegge, gjennomføre og avslutte prosjekt.

Etikkportalen

Case og diskusjoner rundt forsknings- og personaletiske dilemma, som håndtering av

  • interessekonflikter
  • ytringsfrihet
  • lojalitet
  • konfidensialitet