Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Formidling

For ansatte

Hva er allmennrettet og brukerrettet formidling?

Allmennrettet formidling

Formidling til det brede publikum utenfor forskersamfunnet og utenfor faglige sammenhenger. Brukergrupper er også del av allmennheten.

Brukerrettet formidling

Profesjonell formidling til og i samarbeid med profesjoner, bedrifter, bransjer, næringer, institusjoner, organisasjoner, etater, myndigheter. Herunder regnes også innovasjon og videre- og etterutdanning.

Video- og multimedieproduksjon

NTNUs multimediesenter

NTNU openVideo

Foredrag og formidlingstiltak utført av NTNUs multimediesenter.

Profilering, trykk, logo og maler

På temasiden Logo og maler finner du mer informasjon om logoer, aktuelle maler, lysark og presentasjoner, grafisk profil, profileringsartikler og hvordan du produserer trykksaker.

Formidling på nett

På temasiden om Web finner du mer informasjon om hvordan du får hjelp til å formidle via nettsider og sosiale medier. Du får hjelp og støtte hos din lokale nettkontakt.