Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Formidling

For ansatte

Video- og multimedieproduksjon

NTNUs multimediesenter

Foredrag og formidlingstiltak utført av NTNUs multimediesenter.

Formidling på nett

På temasiden om Web finner du mer informasjon om hvordan du får hjelp til å formidle via nettsider og sosiale medier. Du får hjelp og støtte hos din lokale nettkontakt.

Profilering, trykk, logo og maler

På temasiden Logo og maler finner du mer informasjon om logoer, aktuelle maler, lysark og presentasjoner, grafisk profil, profileringsartikler og hvordan du produserer trykksaker.

Hva er allmennrettet og brukerrettet formidling?

Allmennrettet formidling

Formidling til det brede publikum utenfor forskersamfunnet og utenfor faglige sammenhenger. Brukergrupper er også del av allmennheten.

Brukerrettet formidling

Profesjonell formidling til og i samarbeid med profesjoner, bedrifter, bransjer, næringer, institusjoner, organisasjoner, etater, myndigheter. Herunder regnes også innovasjon og videre- og etterutdanning.