Medforfatter

Medforfatterskap kan være kilde til konflikt. Derfor er det viktig å avklare medforfatterskap tidlig i forskningsprosessen. English version - Co-authorship

Ser du etter noe annet? Temaside om forskningsprosessen | Sider merket med etikk

Slik kan du unngå uenighet #

Uenighet rundt medforfatterskap kan unngås ved enten å avtale medforfatterskap tydelig på forhånd, eller å legge ved en beskrivelse av de enkelte forfatternes bidrag. Kolleger og kunnskapskilder som har hatt betydning for forskingsresultatet bør anerkjennes. Forskningsledere og redaktører skal se til at reelt medforfatterskap blir fulgt.

Vancouverreglene blir ofte brukt som standard for hvordan bestemme medforfatterskap.

Det er ulik praksis for medforfatterskap i de forskjellige fagretningene.

Doktoravhandling #

Dersom du skriver en doktoravhandling bestående av artikler med flere forfattere må alle medforfatterne fylle ut og signere en medforfattererklæring (pdf | doc). Erklæringen skal beskrive ditt og medforfatternes bidrag til artikkelen og det er spesielt viktig at ditt arbeid kan identifiseres. Erklæringen ibefatter også et samtykke om at artikkelen kan brukes i avhandlingen.

Relevante lenker #

2 Vedlegg
10335 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)