Syk på eksamen

English version - Illness during exam

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Kan du ikke møte til eksamen på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner, må du sende søknad for å få fraværet godkjent som gyldig forfall. 

Opplysninger og frister #

Søknaden må leveres seneste en uke etter den første eksamenen sykefraværet gjelder for og skal inneholde opplysninger om hvilke eksamener det søkes gyldig forfall for.

  • hvilket emne / emner
  • dato(er) du ikke kunne møte til eksamen
  • begrunnelse
  • dokumentasjon, som for eksempel legeattest.

Blir du syk under eksamen: Gi beskjed til inspektør i eksamenslokalet eller eksaminator/intern sensor ved muntlig eksamen. Du må oppsøke lege straks og sende søknadsskjema med legeattest senest en uke etter eksamensdato.

Søknadsskjema #

1 Vedlegg
56254 Visninger
Gjennomsnitt (11 Stemmer)