Sider med tagg valg .

Status Revisjon Bruker  
Valg ved VM Godkjent 2.4 Renate Lillian Johansen 21 Dager siden
Valg ved NV Godkjent 13.5 Pernille Feilberg 1 Måned siden
Sette opp valg i valgweb Godkjent 4.5 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Gjennomfør valg Godkjent 3.9 Kristin Wergeland Brekke 2 Måneder siden
Valg ved AD Godkjent 3.5 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Styrevalg Godkjent 18.0 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Sjekk manntall Godkjent 3.8 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Valg ved IV Godkjent 7.6 Øyvind Buljo 4 Måneder siden
IPH - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 3.7 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
ISM - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 5.1 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
Valg ved HF Godkjent 9.3 Stine Mari Skeide 5 Måneder siden
Valg ved IES Godkjent 1.9 Erik Wessel-Berg 5 Måneder siden
IHA - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 2.2 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
IKOM - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 6.0 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
KIN - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 1.9 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
INB - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 3.8 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
IHG - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 2.2 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
Valg ved SU Godkjent 4.7 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 5 Måneder siden
Harald Lenschow Godkjent 1.2 Harald Lenschow 5 Måneder siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 5 Måneder siden