Sider med tagg valg .

Status Revisjon Bruker  
Valg til Utvidet ledergruppe ved MHs institutter Godkjent 16.9 Bjarne Anders Lein 13 Dager siden
Valg ved HF Godkjent 9.4 Åshild Berg-Tesdal 14 Dager siden
Valg ved VM Godkjent 4.6 Renate Lillian Johansen 19 Dager siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 22 Dager siden
Valg ved SU Godkjent 6.5 (Mindre endring) Kjersti Strømme 22 Dager siden
Valg ved MH Godkjent 9.7 Bjarne Anders Lein 22 Dager siden
Valg ved NV Godkjent 13.9 Elin Cecilie Balstad 1 Måned siden
Valg av verneombud Godkjent 2.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 2 Måneder siden
Styrevalg Godkjent 20.2 Kristin Wergeland Brekke 2 Måneder siden
Valg til Utvidet ledergruppe ved MHs institutter 2017 Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 Måneder siden
Valg ved ØK Godkjent 2.0 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 3 Måneder siden
Sette opp valg i valgweb Godkjent 4.8 Christine Anne Sætre 3 Måneder siden
Sjekk manntall Godkjent 3.9 Kristin Wergeland Brekke 4 Måneder siden
Gjennomfør valg Godkjent 4.0 Kristin Wergeland Brekke 4 Måneder siden
Valg ved IE Godkjent 6.0 Kai Torgeir Dragland 5 Måneder siden
Valg ved AD Godkjent 3.5 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 9 Måneder siden
Valg ved IV Godkjent 7.6 Øyvind Buljo 11 Måneder siden
Valg ved IES Godkjent 1.9 Erik Wessel-Berg 1 År siden
Valg ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Valg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden