Sider med tagg valg .

Status Revisjon Bruker  
Sette opp valg i valgweb Godkjent 4.5 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 5 Dager siden
Gjennomfør valg Godkjent 3.9 Kristin Wergeland Brekke 5 Dager siden
Valg ved AD Godkjent 3.5 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 17 Dager siden
Styrevalg Godkjent 18.0 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 17 Dager siden
Sjekk manntall Godkjent 3.8 Christine Anne Sætre 17 Dager siden
Valg ved IV Godkjent 7.6 Øyvind Buljo 2 Måneder siden
IPH - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 3.7 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
ISM - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 5.1 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Valg ved HF Godkjent 9.3 Stine Mari Skeide 3 Måneder siden
Valg ved IES Godkjent 1.9 Erik Wessel-Berg 3 Måneder siden
IHA - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 2.2 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
IKOM - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 6.0 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
KIN - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 1.9 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
INB - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 3.8 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
IHG - Kandidatpresentasjoner 2017 Godkjent 2.2 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Valg ved SU Godkjent 4.7 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 3 Måneder siden
Harald Lenschow Godkjent 1.2 Harald Lenschow 3 Måneder siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Måneder siden
Valg ved MH Godkjent 7.7 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Valg ved VM Godkjent 1.9 Christen Torvik 4 Måneder siden