Sider med tagg utlandet .

Status Revisjon Bruker  
Utenlandsopphold for studenter ved IKP Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Utvekslingsavtaler for medisinstudiet Godkjent 3.8 Kristina Jones 3 Måneder siden
Internships og praksisplasser i utlandet Godkjent 2.7 Frøydis Angard Ulateig 3 Måneder siden
Utenlandsstudier i Canada og USA Godkjent 9.7 (Mindre endring) Torstein Høe 4 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Medizinische Universität Graz Godkjent 1.6 Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidade de Lisboa Godkjent 1.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Ljubljana - Faculty of Medicine Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Torino Godkjent 1.3 Kristina Jones 8 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Verona Godkjent 1.3 Kristina Jones 8 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universita degli studi di Bologna Godkjent 1.4 Kristina Jones 8 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Innsbruck Medical University Godkjent 1.2 Kristina Jones 8 Måneder siden
UTveksling for medisinstudenter - Universität Leipzig Godkjent 1.2 (Mindre endring) Kristina Jones 9 Måneder siden
Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Internships i utlandet Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Søknad om praksisutveksling Godkjent 4.3 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden