Sider med tagg sensur .

Status Revisjon Bruker  
Begrunnelse og klage Godkjent 26.8 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 3 Dager siden
Sensurere i Marking 2 i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 6 Dager siden
Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 6 Dager siden
Innlogging i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 5.8 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 12 Dager siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 4.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 3.3 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Sensorveiledning Godkjent 5.2 Anette Knutsen 1 Måned siden
Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag Godkjent 10.1 Sara Ylva Louise Edin 7 Måneder siden
Sensurfrist Godkjent 2.5 Anette Knutsen 9 Måneder siden
Sensurveiledning Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Måneder siden
Karaktergivende vurderinger i eksamens- og e-læringssystem Godkjent 2.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Karakterbeskrivelse for masteroppgaver Godkjent 3.4 Lars Trovatten Grønflaten 1 År siden
Digital eksamen - for eksterne sensorer Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Digital eksamen - for sensorer Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 2 År siden
Karakterbeskrivelser for teknologiske fag Godkjent 5.3 Christine Anne Sætre 6 År siden