Sider med tagg risikovurdering .

Status Revisjon Bruker  
HMS skjema Godkjent 17.7 (Mindre endring) Arve Johansen 17 Dager siden
Gravid ved NTNU Godkjent 6.8 Rune Haugen 1 Måned siden
Risikovurdering Godkjent 20.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Optiske strålekilder og synsundersøkelse Godkjent 6.8 Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 4.1 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 4 Måneder siden
HMS ved IFY Godkjent 13.4 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 4 Måneder siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.2 Marianne Leirvik Bragstad 4 Måneder siden
Helseundersøkelse Godkjent 14.7 (Mindre endring) Arve Johansen 4 Måneder siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 9 Måneder siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.8 Kristina Jones 9 Måneder siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 9 Måneder siden
Strålevern - radioaktive kilder Godkjent 5.9 Ann Kristin Sjaastad 9 Måneder siden
Bedriftshelsetjenesten Godkjent 6.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 11 Måneder siden
Masteroppgave ved NV - sivilingeniør Godkjent 2.9 (Mindre endring) Espen Fjærvik 1 År siden
Gjennomføre risikovurdering Godkjent 8.9 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 1 År siden
Gravide og stråling Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
HMS i forsøksdyravdelinger Godkjent 6.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass Godkjent 5.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Gravide og vibrasjoner Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Gravide og biologiske faktorer Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden