Sider med tagg risikovurdering .

Status Revisjon Bruker  
HMS skjema Godkjent 18.0 Arve Johansen 4 Dager siden
Gjennomføre risikovurdering Godkjent 9.0 Arve Johansen 15 Dager siden
Bedriftshelsetjenesten Godkjent 7.3 (Mindre endring) Rune Haugen 25 Dager siden
Gravid ved NTNU Godkjent 7.3 (Mindre endring) Espen Fjærvik 1 Måned siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.7 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
HMS ved IFY Godkjent 13.7 (Mindre endring) Oddbjørn Grandum 1 Måned siden
Strålevern - radioaktive kilder Godkjent 6.5 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 2 Måneder siden
Optiske strålekilder og synsundersøkelse Godkjent 6.9 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Risikovurdering Godkjent 20.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 7 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 4.1 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 10 Måneder siden
Helseundersøkelse Godkjent 14.7 (Mindre endring) Arve Johansen 11 Måneder siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 1 År siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.8 Kristina Jones 1 År siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Masteroppgave ved NV - sivilingeniør Godkjent 2.9 (Mindre endring) Espen Fjærvik 1 År siden
Gravide og stråling Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
HMS i forsøksdyravdelinger Godkjent 6.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 År siden
Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass Godkjent 5.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Gravide og vibrasjoner Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Gravide og biologiske faktorer Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden