Sider med tagg risikovurdering .

Status Revisjon Bruker  
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 13 Dager siden
Bedriftshelsetjenesten Godkjent 6.7 Ann Kristin Sjaastad 14 Dager siden
Gravid ved NTNU Godkjent 7.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 14 Dager siden
Strålevern - radioaktive kilder Godkjent 6.5 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 17 Dager siden
Optiske strålekilder og synsundersøkelse Godkjent 6.9 Ann Kristin Sjaastad 3 Måneder siden
HMS skjema Godkjent 17.7 (Mindre endring) Arve Johansen 4 Måneder siden
Risikovurdering Godkjent 20.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 4.1 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 8 Måneder siden
HMS ved IFY Godkjent 13.4 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 8 Måneder siden
Helseundersøkelse Godkjent 14.7 (Mindre endring) Arve Johansen 9 Måneder siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 1 År siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.8 Kristina Jones 1 År siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Masteroppgave ved NV - sivilingeniør Godkjent 2.9 (Mindre endring) Espen Fjærvik 1 År siden
Gjennomføre risikovurdering Godkjent 8.9 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 1 År siden
Gravide og stråling Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
HMS i forsøksdyravdelinger Godkjent 6.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 År siden
Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass Godkjent 5.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Gravide og vibrasjoner Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Gravide og biologiske faktorer Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden