Sider med tagg o365 .

Status Revisjon Bruker  
Læringsassistenter for digitale ferdigheter Godkjent 3.2 Marit Kristine Berntsen 1 Måned siden
Office 365 - Teamsite Godkjent 3.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Office 365 Godkjent 12.8 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Office 365 Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Måneder siden
Office 365 - Teams Godkjent 2.1 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Måneder siden
Office 365 - Teams Godkjent 2.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Måneder siden
Teams - work with tabs Godkjent 1.2 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 6 Måneder siden
Teams - bruk av faner Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Teams - fildeling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Teams - share files Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 9 Måneder siden
Teams - chats and conversations Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Teams - chat og samtaler Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 10 Måneder siden
Office 365 - Install on PC Godkjent 2.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 1 År siden
Office 365 - Deling og samarbeid Godkjent 2.5 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
MS Yammer - O365 Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Office 365 - Excel Godkjent 1.4 Tanja Mathiesen 3 År siden
Office 365 - Powerpoint Godkjent 1.5 Tanja Mathiesen 3 År siden
Office 365 - Word Godkjent 1.8 Tanja Mathiesen 3 År siden
Flytting til NTNUs e-postløsning Godkjent 9.0 Christine Anne Sætre 3 År siden
Moving to NTNUs email services Godkjent 5.7 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 4 År siden