Sider med tagg mh .

Status Revisjon Bruker  
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Dag siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Dag siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.5 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.4 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kari Bjerke Gjærde 3 Dager siden
Kommunikasjonsstøtte ved MH Godkjent 10.6 Kristina Jones 3 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 32.5 Ivar Skjåk Nordrum 5 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.0 Ivar Skjåk Nordrum 7 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 51.8 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 9 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 38.2 (Mindre endring) Sissel Sæther 9 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 12.8 (Mindre endring) Toril Havn Sæther 10 Dager siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 17.3 Ivar Skjåk Nordrum 12 Dager siden
Fakultetsstyret ved MH Godkjent 6.3 Bjarne Anders Lein 14 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 21 Dager siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 27 Dager siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 2.8 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.2 Ivar Skjåk Nordrum 1 Måned siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.0 Kari Bjerke Gjærde 1 Måned siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.0 Ivar Skjåk Nordrum 1 Måned siden