Sider med tagg mh .

Status Revisjon Bruker  
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.8 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 9.1 Cicilie Nordvik 1 Dag siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.6 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 1 Dag siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.1 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 19.6 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 3 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.3 Ivar Skjåk Nordrum 4 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 54.7 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 4 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.5 Lars Trovatten Grønflaten 8 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.3 (Mindre endring) Kari Bjerke Gjærde 10 Dager siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 10 Dager siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 11 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 11 Dager siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.4 Cicilie Nordvik 12 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 17 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 17 Dager siden
Parking - Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 3.3 Cicilie Nordvik 17 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.2 Hanne Strypet 17 Dager siden
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.2 Bjarne Anders Lein 19 Dager siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 22 Dager siden