Sider med tagg mh .

Status Revisjon Bruker  
Det nasjonale dekanmøte i medisin Godkjent 14.1 Bjarne Anders Lein 2 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 2.8 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 2 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 31.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 3 Dager siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 2.8 Kristina Jones 4 Dager siden
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.4 Bjarne Anders Lein 4 Dager siden
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 9.2 Bernt Nicolai Særsten 4 Dager siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kristina Jones 6 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 14.7 Irene Aspli 9 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 27.7 Vivian Sekkenes 9 Dager siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 4.5 Ivar Skjåk Nordrum 9 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 10.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 11 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 8.5 Lars Trovatten Grønflaten 11 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund - IHA Godkjent 1.3 Kristina Jones 11 Dager siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 7.4 Ivar Skjåk Nordrum 11 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 11.3 Ivar Skjåk Nordrum 11 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 17.4 Kristina Jones 11 Dager siden
Registrere forskningsprosjekt ved MH Godkjent 1.5 Heine Anders Skipenes 12 Dager siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 7.8 Christine Anne Sætre 16 Dager siden
Studieplaner for MH-fakultetet Godkjent 4.3 Lars Trovatten Grønflaten 18 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 9.3 Kristina Jones 20 Dager siden