Sider med tagg mh .

Status Revisjon Bruker  
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.5 Bernt Nicolai Særsten 29 Minutt siden
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.6 Bernt Nicolai Særsten 30 Minutt siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 6.3 (Mindre endring) Toril Havn Sæther 1 Dag siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 57.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 1 Dag siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.8 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Dager siden
Master Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 7.1 Lars Trovatten Grønflaten 4 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 13.5 Lars Trovatten Grønflaten 4 Dager siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 5 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 6 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 6 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 9 Dager siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.7 Thor Arild Skaset 9 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 33.5 Ivar Skjåk Nordrum 11 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 20.2 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 11 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 12 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.6 Bjarne Anders Lein 12 Dager siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 3.6 Bjarne Anders Lein 12 Dager siden
Studieinformasjon - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.6 Kristina Jones 13 Dager siden
Permisjon for medisinstudenter Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 13 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 13.8 Bjarne Anders Lein 14 Dager siden