Sider med tagg mh .

Status Revisjon Bruker  
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 20.1 Else Britt Ervik 3 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 15.1 Hanne Strypet 3 Dager siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.7 Cicilie Nordvik 4 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 29.5 Ivar Skjåk Nordrum 5 Dager siden
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.8 Bernt Nicolai Særsten 6 Dager siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.9 Thor Arild Skaset 8 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 63.2 Anne Kristin Mikkelborg 11 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 14.4 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 11 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 36.0 Ivar Skjåk Nordrum 11 Dager siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 6.0 Ole Henrik Hunstad Vik 11 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 13 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 14 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 14.3 Bjarne Anders Lein 14 Dager siden
Valg til Utvidet ledergruppe ved MHs institutter Godkjent 20.4 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 14 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB Godkjent 7.3 Kim Sørenssen 17 Dager siden Flytt til søppelkassen
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 14.2 Ivar Skjåk Nordrum 18 Dager siden
Organisasjonskart og ledelsesmodell ISM Godkjent 7.6 May Karin Dyrendahl 18 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.4 (Mindre endring) Felix Seifert 18 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for klinisk og molekylær medisin - IKOM Godkjent 7.9 (Mindre endring) Irene Aspli 24 Dager siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.5 Cicilie Nordvik 26 Dager siden