Sider med tagg inspera .

Status Revisjon Bruker  
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 4.2 Anne Margrethe Vik 3 Dager siden
Sensurere i Marking 2 i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 3.0 Arild Sørum Hjelle 5 Dager siden
Digital school exam - for students Godkjent 9.9 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 21 Dager siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 15.8 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 21 Dager siden
Begrunnelse og klage i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Home exam in Inspera Assessment spring 2020 - guidance for employees Godkjent 4.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Hjemmeeksamen i Inspera Assessment våren 2020 - veiledning for ansatte Godkjent 5.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Digital home exam - for students Godkjent 7.2 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 1 Måned siden
Grading in Inspera Assessment - for employees and graders Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
General information about digital exams - for employees Godkjent 2.5 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 1 Måned siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 10.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 4.1 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund Godkjent 2.4 Marit Kristine Berntsen 2 Måneder siden
Levere masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 3.4 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 3.2 Vegard Fuglaas Andersen 2 Måneder siden
Digital test exam Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Gjennomføre digital testeksamen Godkjent 4.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Digital exam for students Godkjent 8.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 18.9 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden