Sider med tagg inspera .

Status Revisjon Bruker  
Digital exam and teaching at NV Godkjent 12.2 Daniel Tianhou Zhang 9 Dager siden
Digital eksamen og undervisning på NV Godkjent 21.9 Daniel Tianhou Zhang 9 Dager siden
Digital home exam - for students Godkjent 9.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Måned siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 13.5 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Måned siden
Create question set in Inspera Assessment - for academic staff Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment - for vitenskapelige ansatte Godkjent 3.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 5.9 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
General information about digital exams - for employees Godkjent 5.0 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 6.7 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 3.0 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Karaktergivende vurderinger i eksamens- og e-læringssystem Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Levere masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 3.6 Per Henning 1 Måned siden
Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Ouriginal Godkjent 2.8 Karoline Vollan Aune 1 Måned siden
Sensurere i Marking 2 i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 5.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 5.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Begrunnelse og klage i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 3.9 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera Godkjent 2.3 Ole Bjarne Mogård 2 Måneder siden
Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund Godkjent 1.0 Amelia Dixie Matre 2 Måneder siden
Digital school exam - for students Godkjent 10.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 4 Måneder siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 16.8 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 4 Måneder siden