Sider med tagg inspera .

Status Revisjon Bruker  
Digital exam for students Godkjent 7.6 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 15 Timer siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.9 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 15 Timer siden
Digital school exam - for students Godkjent 9.5 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 15 Timer siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 15.4 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 16 Timer siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Exam location - Sluppenvegen 14 Godkjent 3.2 Anette Knutsen 2 Måneder siden
Eksamenslokale - Sluppenvegen 14 Godkjent 3.7 Anette Knutsen 2 Måneder siden
Digital test exam Godkjent 2.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 3 Måneder siden
Gjennomføre digital testeksamen Godkjent 4.1 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 3 Måneder siden
Karaktergivende vurderinger i eksamens- og e-læringssystem Godkjent 2.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Måneder siden
Digital eksamen - ofte stilte spørsmål Godkjent 6.8 Vegard Fuglaas Andersen 4 Måneder siden
Digital school exam - for academic staff Godkjent 4.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 4 Måneder siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 4 Måneder siden
Plagiarism control - Using Urkund in Inspera Godkjent 1.7 Vegard Fuglaas Andersen 6 Måneder siden
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera Godkjent 2.0 Vegard Fuglaas Andersen 6 Måneder siden
Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 6 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 6 Måneder siden
Digital home exam - for students Godkjent 3.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 6 Måneder siden
Levere masteroppgave - sivilingeniør Godkjent 3.2 Kai Torgeir Dragland 7 Måneder siden
Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 7 Måneder siden