Sider med tagg hr .

Status Revisjon Bruker  
HR-medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Godkjent 1.1 Jorunn Wessel 55 Sekunder siden
HR-medarbeidere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 4 Minutt siden
HR-medarbeidere for fellesadministrasjonen Godkjent 1.6 Jorunn Wessel 10 Minutt siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 1.1 Jorunn Wessel 46 Minutt siden
HR-medarbeidere ved NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 50 Minutt siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 51 Minutt siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for naturvitenskap Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 52 Minutt siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 53 Minutt siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 56 Minutt siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for økonomi Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Time siden
Overtid Godkjent 7.0 (Mindre endring) Felix Alexander René Seifert 1 Dag siden
Lover og reglementer Godkjent 3.5 Felix Alexander René Seifert 1 Dag siden
HR-medarbeidere Godkjent 39.9 Rune Haugen 7 Dager siden
Midlertidig ansettelse ved IE Godkjent 9.2 Harald Lenschow 8 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 36.8 Vivian Sekkenes 11 Dager siden
Sykefravær Godkjent 10.3 Rune Haugen 12 Dager siden
Medarbeidersamtale Godkjent 7.3 (Mindre endring) Bente Bakken 13 Dager siden
Oppdragstakeravtale for eksterne oppdragstakere Godkjent 12.5 Bjarne Anders Lein 15 Dager siden
Parental leave Godkjent 2.8 Rune Haugen 22 Dager siden
HR-skjema i retur Godkjent 1.8 Elin Merete Bjørgen 25 Dager siden