Sider med tagg forskningsmidler .

Status Revisjon Bruker  
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 9.8 Bjarne Anders Lein 1 Dag siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 4 Måneder siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Forskningsmidler - NV Godkjent 2.5 Per Henning 6 Måneder siden
Interne forskingsmidlar ved HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Gro Lurås 10 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 1 År siden
Økonomibegrep Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 1 År siden
EU funding MH - European Research Council Grants - ERC Godkjent 1.4 Emma Louise Walton 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Interne forskningsmidlar ved HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Utlysning av forskningsprosjekt - Digital transformasjon Godkjent 1.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
EU funding DMF - European Research Council Grants - ERC Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Forskningsmidler - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helse Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden