Sider med tagg forskningsmidler .

Status Revisjon Bruker  
Interne forskingsmidlar ved HF Godkjent 2.5 Gro Lurås 11 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 14.3 Bjarne Anders Lein 17 Dager siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 7 Måneder siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Forskningsmidler - NV Godkjent 2.5 Per Henning 9 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 1 År siden
Økonomibegrep Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 1 År siden
EU funding MH - European Research Council Grants - ERC Godkjent 1.4 Emma Louise Walton 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 2 År siden
Interne forskningsmidlar ved HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 2 År siden
Utlysning av forskningsprosjekt - Digital transformasjon Godkjent 1.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
EU funding DMF - European Research Council Grants - ERC Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Forskningsmidler - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helse Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden