Sider med tagg forskning .

Status Revisjon Bruker  
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.3 Nina Andersen 3 Dager siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 1 Måned siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.5 Harald Lenschow 1 Måned siden
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 4.5 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 Måneder siden
Lagringsguide Godkjent 3.1 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 4 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.5 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 8 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kristina Jones 8 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 8 Måneder siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 1 År siden
Behandle personopplysninger i forskningsprosjekt Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
DORA-erklæringen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kristina Jones 1 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SU Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 År siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden