Sider med tagg forskning .

Status Revisjon Bruker  
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.9 Harald Lenschow 6 Dager siden
Lagringsguide Godkjent 4.2 Gaute Wangen 6 Dager siden
Bookitlab Godkjent 3.6 Anne Margrethe Vik 1 Måned siden
Rutinebeskrivelse for BOA-søknader - ØK Godkjent 2.4 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
NTNU Lærende fellesskap Godkjent 1.7 Kari Anne Flem Røren 1 Måned siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.2 Marianne Leirvik Bragstad 3 Måneder siden
Labforum Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 3 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.3 Kristina Jones 3 Måneder siden
Medforfatter Godkjent 2.5 (Mindre endring) Ingrid Heggland 3 Måneder siden
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 5.3 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 4 Måneder siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.6 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved ØK Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 7 Måneder siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kristina Jones 8 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 8 Måneder siden
Oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.2 Kristina Jones 8 Måneder siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.1 Kristina Jones 8 Måneder siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 11 Måneder siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 År siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 1 År siden