Sider med tagg forskning .

Status Revisjon Bruker  
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.2 Thomas Aarnseth 2 Dager siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 2 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 16.1 Harald Lenschow 1 Måned siden
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 4.1 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 4.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 1.8 Kristina Jones 3 Måneder siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 6.6 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 5 Måneder siden
Behandle personopplysninger i forskningsprosjekt Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 7 Måneder siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 7 Måneder siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 8 Måneder siden
DORA-erklæringen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 11 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kristina Jones 1 År siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 4.9 Nina Andersen 1 År siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SU Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 År siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 1 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 1 År siden
Sjekkliste for bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekt - BOA Godkjent 3.7 Tore Hugubakken 1 År siden