Sider med tagg forskning .

Status Revisjon Bruker  
Lagringsguide Godkjent 4.0 Heine Anders Skipenes 12 Timer siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.6 Anne Lillevoll Lorange 23 Timer siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.3 Harald Lenschow 1 Måned siden
Rutinebeskrivelse for BOA-søknader - ØK Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 4.7 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Prosjektstøtte for forskere ved ØK Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kristina Jones 2 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kristina Jones 2 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 2 Måneder siden
Oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.2 Kristina Jones 2 Måneder siden
Samtykke fra forskningsdeltakere i helseforskning Godkjent 2.1 Kristina Jones 2 Måneder siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.6 Martine Årebråt Markussen 2 Måneder siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.1 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 Måneder siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 5 Måneder siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 6 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 8 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 1 År siden
Behandle personopplysninger i forskningsprosjekt Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden