Sider med tagg forskning .

Status Revisjon Bruker  
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 15.7 Harald Lenschow 3 Dager siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 4.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 1.8 Kristina Jones 1 Måned siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 6.6 Christine Anne Sætre 3 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 3 Måneder siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 3 Måneder siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.6 (Mindre endring) Kjersti Strømme 5 Måneder siden
Behandle personopplysninger i forskningsprosjekt Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 5 Måneder siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 1.9 Åshild Berg-Tesdal 5 Måneder siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 6 Måneder siden
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 4.0 Anne Lillevoll Lorange 7 Måneder siden
DORA-erklæringen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 9 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kristina Jones 10 Måneder siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 4.9 Nina Andersen 1 År siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SU Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 År siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 1 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 1 År siden
Sjekkliste for bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekt - BOA Godkjent 3.7 Tore Hugubakken 1 År siden