Sider med tagg forskning .

Status Revisjon Bruker  
Lagringsguide Godkjent 5.4 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Dager siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 4.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 8 Dager siden
Kontroll med kunnskapsoverføring Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 18 Dager siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 25 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 21.3 Harald Lenschow 1 Måned siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.5 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Medforfatter Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Bookitlab Godkjent 6.1 Børge Godhavn 1 Måned siden
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 5.4 Anja Johansen 1 Måned siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.4 Kristina Jones 3 Måneder siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.9 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 3 Måneder siden
Rutinebeskrivelse for BOA-søknader - ØK Godkjent 2.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 4 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.9 Gro Lurås 4 Måneder siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.8 Nina Andersen 5 Måneder siden
Labforum Godkjent 1.3 Anne Margrethe Vik 6 Måneder siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.5 (Mindre endring) Felix Seifert 6 Måneder siden
NTNU Lærende fellesskap Godkjent 1.8 Kari Anne Flem Røren 7 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved ØK Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Helseforskning - Definisjon av medisinsk og helsefaglig forskning Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kristina Jones 1 År siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 1 År siden