Sider med tagg fakultet for medisin og helsevitenskap .

Status Revisjon Bruker  
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 13.8 Bjarne Anders Lein 20 Dager siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 21 Dager siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 2.9 Bjarne Anders Lein 24 Dager siden
Utveksling for medisinstudenter - Muhumbili University of Health and Allied Sciences School of Medicine - MUHAS Godkjent 1.9 Kristina Jones 3 Måneder siden
Utvekslingsavtaler for medisinstudiet Godkjent 3.8 Kristina Jones 3 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidad de Murcia Godkjent 1.4 (Mindre endring) Jannicke Gjølme Eriksen 3 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Kathmandu University og Dhulikhel Hospital Godkjent 1.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Medizinische Universität Graz Godkjent 1.6 Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidade de Lisboa Godkjent 1.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Ljubljana - Faculty of Medicine Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Valg ved MH Godkjent 11.1 Bjarne Anders Lein 8 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidad San Francisco de Quito - USFQ Godkjent 1.2 Kristina Jones 8 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universidad de Buenos Aires - UBA Godkjent 1.5 Kristina Jones 8 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Karolinska Institutet Godkjent 1.2 Kristina Jones 8 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universite Limoges Godkjent 1.2 Kristina Jones 8 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universite Montpellier Godkjent 1.3 Kristina Jones 8 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Torino Godkjent 1.3 Kristina Jones 8 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - University of Verona Godkjent 1.3 Kristina Jones 8 Måneder siden
Utveksling for medisinstudenter - Universita degli studi di Roma Godkjent 1.3 Kristina Jones 8 Måneder siden