Sider med tagg drift .

Status Revisjon Bruker  
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 4.0 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 10 Dager siden
LOSAM - Økonomi - eiendom - campus Godkjent 29.8 (Mindre endring) Jens Petter Nygård 1 Måned siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 6.3 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Retningslinjer for Logistikk park og ressurs Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
HMS ved Campusservice Godkjent 18.1 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 6 Måneder siden
Arbeid i ventilasjonsanlegg Godkjent 4.1 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 6 Måneder siden
Retningslinjer for teamledere Godkjent 5.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 6 Måneder siden
Retningslinjer for driftsoperatører Godkjent 3.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 6 Måneder siden
Retningslinjer for renholdere Godkjent 3.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Forebygging av legionellautbrudd Godkjent 4.0 (Mindre endring) Trond Øyum 9 Måneder siden
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 4.2 Runar Solum 9 Måneder siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 9 Måneder siden
Lokaler til kurs og konferanser Godkjent 11.5 Anna Kittel 1 År siden
Meld inn feil - driftssaker og ombygging Godkjent 5.1 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Ombygging av lokaler Godkjent 4.1 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 1 År siden
Områdesikring Godkjent 2.9 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Elektrisk anlegg og utstyr Godkjent 8.6 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Retningslinjer for Elektro Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Retningslinjer for VVS-området Godkjent 4.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Saksbehandling i Lydia - Seksjon for teknisk drift Godkjent 5.6 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 1 År siden