Sider med tagg bestille .

Status Revisjon Bruker  
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 37.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Dager siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.1 Kristina Jones 7 Dager siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 10 Dager siden
Kjøp av Forsknings- og utviklingstjenester Godkjent 2.4 Tina Husby Aune 13 Dager siden
Anskaffelser Godkjent 7.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 13 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 59.9 Elin Merete Bjørgen 19 Dager siden
Basware PM - Innkjøp Godkjent 11.8 Elin Merete Bjørgen 21 Dager siden
Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter Godkjent 7.2 Anne Lillevoll Lorange 25 Dager siden
Kjøpe NTNU-produkter Godkjent 7.8 Cecilie Dibbern Lydersen 26 Dager siden
Bestilling til betaling - BtB - rutinestøtte Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Anskaffelser over 500 000 Godkjent 5.0 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Gaver og fordeler Godkjent 4.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Bestille blomster Godkjent 5.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Bestilling under kr 100 000 Godkjent 2.9 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Teknisk kravspesifikasjon Godkjent 2.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Monitor Godkjent 3.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Retningslinjer for anskaffelser Godkjent 9.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Rammeavtaler for innkjøp Godkjent 24.5 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Sjekkliste ved kjøp av vitenskapelig utstyr og annet teknisk utstyr Godkjent 4.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Betingelser for betaling og levering Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden