Sider med tagg bestille .

Status Revisjon Bruker  
Satser for mat ved representasjon og bevertning Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Basware CM - kontrakt Godkjent 7.0 Per Henning 5 Dager siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.7 Thor Arild Skaset 5 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 61.3 Elin Merete Bjørgen 8 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.6 Elin Merete Bjørgen 9 Dager siden
Bestille mobiltelefon Godkjent 7.8 (Mindre endring) Torbjørn Gustavson 9 Dager siden
Merkantile forhold Godkjent 2.0 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Kjøp av konsulenttjenester Godkjent 2.6 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Monitor Godkjent 3.2 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Rammeavtaler for innkjøp Godkjent 24.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Order a mobile phone Godkjent 4.2 (Mindre endring) Magnar Hole 2 Måneder siden
Basware PM - Innkjøp Godkjent 11.9 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Kjøp av teknisk sprit Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tina Husby Aune 3 Måneder siden
Order a PC or Mac Godkjent 4.3 Felix Seifert 3 Måneder siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 4 Måneder siden
Kjøp av Forsknings- og utviklingstjenester Godkjent 2.4 Tina Husby Aune 4 Måneder siden
Anskaffelser Godkjent 7.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 4 Måneder siden
Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter Godkjent 7.2 Anne Lillevoll Lorange 4 Måneder siden
Kjøpe NTNU-produkter Godkjent 7.8 Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden