Tillatte hjelpemidler på eksamen

(Videresendt fra Tillatte hjelpemidler)

Hva slags kalkulator kan jeg bruke? Har jeg lov til å bruke ordbok på eksamen? Her ser du reglene som gjelder. Hvilken kalkulator og hjelpemidler du har lov til å bruke står også på forsiden av eksamensoppgaven din. English version - Permitted examination aids

Temaside om Eksamen | Sider merket med eksamen

Hjelpemiddelkoder #

Hjelpemiddelkodene A-F er i utgangspunktet vedtatt for teknologistudiene ved gamle NTNU, men benyttes også ved en del andre studier.

A:  Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

B:  Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

C:  Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

D:  Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

E: Ingen hjelpemidler tillatt.

F: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Ingen kalkulator tillatt.

G: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

H: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Ved muntlig eksamen brukes hjelpemiddelkode D hvis annet ikke er avtalt med faglærer.

Hjelpemiddelkode "hjelpemidd" -  Hjelpemidler i henhold til emnebeskrivelse.

Hjelpemiddelkode "lovsamling" - Lovsamling og/eller utskrifter fra Lovdata

Hjelpemiddelkode "Lovdata" - Tilgang til web-ressurs Lovdata PRO

Kalkulator #

Hjelpemiddelkode A, H og G. Ved bruk av "alle kalkulatorer" gjelder følgende:

  • Skal ikke ha kommunikasjonsmuligheter med andre dataenheter
  • Tillates ikke tilkoplet strøm
  • Skal ikke støye
  • Skal ikke ha annet avlesningsutstyr enn display
  • Skal bare utgjøre én - 1 – gjenstand
  • Skal ha lommeformat

Hjelpemiddelkode B-D "bestemt, enkel kalkulator". Følgende enkle kalkulatorer er godkjent:

  • Casio fx-82ES PLUS og Casio fx-82EX
  • Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College
  • Hewlett Packard HP30S
  • Annen kalkulator kan tillates ut fra særskilte forhold i emnet. Kalkulatoren skal da være angitt i emnebeskrivelsen og på forsiden av eksamensoppgaven.

Ordbok på eksamen #

Du får bruke enkel tospråklig ordbok hvis eksamen avvikles på et annet språk enn morsmålet ditt. Du trenger ikke å søke om det.

For språkstudier tillates bare de ordbøkene som det eventuelt er opplyst om på eksamensoppgaven. Ordbøker blir kontrollert av inspektør før eksamen.

Private eiendeler #

Alle vesker og private eiendeler, også mobiltelefoner, må du plassere på anvist plass i eksamenslokalet.

0 Vedlegg
417996 Visninger