Ferdigstille bachelor- og masteroppgave

På denne siden finner du som student informasjon om det du skal gjøre med din bachelor-/masteroppgave før den skal leveres inn. Poenget med ferdigstilling av oppgaven er at du skal levere et produkt i Inspera Assessment uten formatteringsfeil og at produktet har NTNUs omslag og tittelside. Dette gjør at oppgaven du leverer har samme utforming som alle oppgaver som leveres på NTNU, og er klar for levering, publisering, og eventuell trykk.

English version - Finalizing the bachelor and master thisis

Temasiden for masteroppgaver | Temasiden for bacheloroppgaver

Prosessen med å ferdigstille oppgaven for levering vil ta litt tid, så sett av tid til dette i innspurten. Ferdigstilling er det du gjør mellom tidspunktet du er ferdig med å skrive oppgaven, og tidspunktet du leverer oppgaven. 

Lagre som PDF

Når du er ferdig med å skrive din bachelor-/mastroppgave skal du lagre denne i PDF-format. Wikisiden "Lagre dokument som PDF" forteller deg hvordan du gjør dette

Validere oppgaven

Det å laste opp oppgven for validering betyr at oppgaven sjekkes for tekniske faktorer som eksempelvis om inkluderte bilder er av god nok kvalitet for trykk og at nødvendige fonter er inkludert. Selve innholde blir på ingen måte undersøk eller vurdert i denne prosessen. 

Merk at validering, legge til omslag og tittelside, nedlasting av komplett oppgave, og eventuelt trykk kan gjøres hos to ulike aktører som NTNU har rammeavtale med. Disse er NTNU Grafisk senter og Skipnes Kommunikasjon. Begge alternativene er beskrevet under, og produktene de tilbyr er likeverdige.

NTNU Grafisk senter

Validering av oppgaven

 1. Gå til NTNU Grafisk senter og velg "bestill som ansatt/student"
 2. Velg "Fil klar til trykk?"
 3. Velg så "Studentoppgave", og deretter "Studentoppgave" igjen
 4. Klikk på "Studentoppgave NTNU omslag"
 5. Under sidens overskrift klikker du på "last opp din oppgave"
 6. Dersom du ikke skal trykke oppgaven din fjerner du avhukinga for "Jeg ønsker å bestille trykking i tillegg til å laste ned digital utgave"
 7. Last opp oppgaven under "Last opp fil(er)"
 8. Umiddelbart etter opplasting får du en tilbakemelding fra nettsiden om kvaliteten på fila du har lastet opp"
 • Lav oppløsning på bilder er ikke kritisk, men avhengig av hva det er snakk om kan det være verdt å forbedre
 • Om fonter ikke er inkludert il det kunne gi kritiske utslag senere i prosessen. Spesielt dersom ulike symboler, eller tegn er brukt i eksempelvis formler. De vil da kunne vises feil

Gjøre oppgaven klar for levering

 1. Nå skal omslag og tittelside legges på. Dette skal gjøres fordi alle oppgaver levert ved NTNU skal ha NTNUs profil, og fordi det gir informasjon og utseende på en profesjonell og ensartet måte. Du skal altså ikke ha laget noen egen forside eller tittelside i utgangspunktet.
 2. Trykk på den grønne knappen "Gå videre", eller velg fanen øverst på siden som heter "Dokument: Masteroppgave omslag". Du skal nå se en forhåndsvisning av omslaget ditt
 3. Til høyre velger du hvilket språk du ønsker på ditt omslag (Bokmål, Nynorsk eller Engelsk)
 4. Du velger hvilken type oppgave dette er (bachelor eller master i vårt tilfelle)
 5. Du setter inn sideantall (antallet faktiske sider, står gjerne i PDF-leseren)
 6. Forfatter(-e), tittel og eventuell undertittel skrives i feltene for dette, og du kontrollerer gjerne en gang ekstra at dette er skrevet korrekt. Ryggtittel skal ha samme innhold som tittel
 7. Under "Tilhørighet" fyller du inn all nødvendig informasjon (ditt studieprogram kan du finne på nettsiden for Studieprogrammer ved NTNU)
 8. Endelig litt valgfrihet! Du kan velge en av fargene i NTNU sin profil til omslaget ditt. Du kan også sette inn et bilde du ønsker det (det er ikke nødvendig)
 9. Dersom du har skrevet oppgaven i samarbeid med en annen institusjon/virksomhet, kan du  legge på en logo ekstra, i tillegg til NTNU sin logo. Gjør dette ved å legge inn logo under "Extra logo"
 10. Når du godkjenner/går videre, så kommer du til tilsvarende side for å lage en tittelside. Her fyller du inn på samme måte, og passer på at valgene harmonerer med de du gjorde på omslaget. Du bruker NTNUs tittelside
 11. Oppgaven du skal levere er den komplette oppgaven, som er din opprinnelige validerte fil, men da med omslag og tittelside; det er nå du skal laste ned det ferdige produktet. Dette gjør du ved å trykke på "Godkjenn/gå videre", eller velge fanen "Last ned". Du får nå lastet ned din endelige oppgave. Dersom du får feilmeldingen "Generert side er ikke godkjent.", så betyr det at det mangler informasjon i foregående steg

Skipnes Kommunikasjon

Validering av oppgaven

 1. Gå til Skipnes Kommunikasjon og velg "Bacheloroppgave" eller "Masteroppgave" i menyen
 2. En beskrivelse av prosessen er også illustrert på siden, men velg videre "Start innlevering"
 3. Logg inn. Her benyttes egen bruker hos Skipnes, ikke din NTNU-bruker. Du må opprette en bruker, om du ikke har dette fra før av. Her velger du din tilknytning ved NTNU, tilhørigheten hvor du skriver din oppgave
 4. Fyll ut metadata, velg alternativene du ønsker deg, og last opp din oppgave. 
 5. Trykk på "Validate quality" for å validere. Du får umiddelbart etter opplasting en tilbakemelding fra nettsiden, i form av et lys. Du må ha grønt eller oransje for å kunne gå videre. Trykk på den fargede sirkelen for å få opp en rapport med eventuelle forbedringsmuligheter. - Lav oppløsning på bilder er ikke kritisk, men avhengig av hva det er snakk om kan det være verdt å forbedre
  - Om fonter ikke er inkluderte, så vil dette kunne gi kritiske utslag senere i prosessen, spesielt om ulike symboler eller tegn er brukt i f.eks. formler el. Dette vil da kunne vises feil
 6. Du har nå validert din oppgave, men du kan sjekke flere ganger, til du har et resultat du er fornøyd med.

Gjøre oppgaven klar for levering

 1. Gå videre til "Step 4", og velg "Generate preview"
 2. Om du er fornøyd med utseende og alt ser korrekt ut, så bekrefter du ved å sette hake på "I confirm this content is correct"
 3. Du får nå opp valgene for å laste ned PDF-utgave (det er denne du skal benytte til innlevering), og for å eventuelt bestille trykt(-e) utgave(-r)
 4. Nedlasting kan du gjøre direkte på siden, eller du kan få PDF-dokumentet tilsendt på en gitt e-postadresse

Trykk av oppgaven

Hovedregelen er at NTNU ikke trykker oppgavene (med få unntak - se under). Det betyr at NTNU ikke stiller med trykte oppgaver til hverken sensor eller den som har skrevet oppgaven. Dette valget er i hovedsak tatt av miljøhensyn. Likevel er det mange som ønsker seg ett eller flere eksemplarer av sin egen oppgave, og du kan bestille trykk på samme nettsted. Kostnaden for dette må du bære selv, og betalingen skjer til slutt i prosessen.


Det er fortsatt noen emner/institutter som har en avtale om å ta kostnaden for å trykke x eksemplarer av oppgaven for studenten; her må det foreligge en tydelig avtale mellom institutt og student for hvor mange trykte eksemplarer han/hun får dekket. Studenten velger dette ved bestilling gjennom å la krysset for «Jeg skal trykke oppgaven min» stå. Studenten kan da føre inn hvor mange oppgaver de skal betale for selv og hvor mange instituttet skal betale for. Da opprettes det i praksis 2 ordrer, en som blir fakturert til instituttet og en som studenten betaler for ved bestilling.

NTNU Grafisk senter og Skipnes Kommunikasjon

NTNU Grafisk senter

 1. Gå tilbake til første fane, "Last opp din oppgave"
 2. Sett hake på "Jeg ønsker å bestille trykking i tillegg til å laste ned digital utgave"
 3. Velg format (oppgaven blir automatisk formatert til det du velger) og antall eksemplarer (med mindre du har en egen avtale med ditt institutt/fakultet, så bruker du øverste rute her)
 4. Skriv inn antallet sider oppgaven består av (se på sideantallet på ditt endelige PDF-dokument), og velg om du ønsker fargetrykk eller ikke (da vil fargesidene dine bli trykket i farger, dette er litt dyrere enn å trykke i sort/hvitt)
 5. Til slutt går du til fanen "Kontaktinformasjon", og sørger for at riktig informasjon og valgene du ønsker for levering blir satt.
 6. Avslutt med å trykke på "Send bestilling"

Skipnes Kommunikasjon

 1. Trykk kan du bestille ved å klikke på "Order print version"
 2. Trykte eksemplarer kan du få tilsendt til hvor du måtte ønske, og prisen kalkuleres direkte i bestillingen
 3. Til slutt betaler du med ditt Visakort eller Mastercard
0 Vedlegg
65415 Visninger
Gjennomsnitt (9 Stemmer)