Brukerveiledninge...

ePhorte - Interne kopimottakere

Når du skal sende kopi til interne mottakere, så skal disse ikke føres opp under fanen «Eksterne mottakere». Så dette oppsettet blir feil:

Eksterne mottakere, feil fremgangsmåte

Riktig oppsett blir slik:

Interne mottakere, riktig fremgangsmåte

1. Klikk på fanen Interne mottakere/Avskriving

2. I feltet Adm.enh., fyll inn forkortelse for enheten og trykk på Tab (Tabulator-knappen på tastaturet). I eksempelet over har vi brukt «NV-IFY» for «NV-IFY - Institutt for fysikk»

Legge til kopimottaker på inngående brev

Inngående brev kan ha kun én saksbehandler med restanse. Alle andre som skal ha tilgang til dokumentet legges inn som kopimottakere.

1. Klikk på tittel til inngående dokument hvor du vil legge inn kopimottakere

Velge dokument

2. Klikk på pilen ved siden av ikonet på fanen Avsender/Mottaker ()

3. Fra nedtrekksmenyen, velg Ny intern mottaker

Ny intern mottaker

4. I vinduet som åpner fyller du inn navn på mottakeren i feltet Saksbehandler. Du kan enten skrive inn initialer til saksbehandleren og trykke Tab (Tabulator-knappen på tastaturet) eller trykke på forstørrelsesglasset for å søke.

Lagre mottaker

5. Trykk på Lagre. Hvis du vil legge til flere mottakere trykker du i stedet på Lagre og ny, og går gjennom steg fire igjen.

Velge flere interne mottakere

1. Klikk på forstørrelsesglasset i journalposten du har åpnet

Søke etter mottakere

2. Klikk på Administrativ enhetsgruppe for å velge fakulteter og institutter

Administrativ enhetsgruppe

3. Klikk på FAK for å velge fakultetene - NB. FHS-INST, FLT-INST, FT-INST eksisterer ikke, og skal ikke brukes

Liste over fakultetene

4. Huk av for hvilke enheter du vil legge til, eventuelt Admn. enh for alle, og klikk på Legg til valgte rader

Legge til enheter

Samme prosedyre gjelder for å velge andre enheter. Finn gruppen til enheten i menyen til venstre, huk av for enheter, og klikk på Legg til valgte rader

0 Vedlegg
1095 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)