Vitnemål og karakterutskrift

På denne siden finner du informasjon om karakterutskrift og vitnemål. English version - Diplomas and transcripts

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Karakterutskrift #

Studentservice kan ikke gi deg karakterutskrift. Du kan bestille digital karakterutskrift eller karakterutskrift på papir via StudentWeb eller du kan dele resultatene dine digitalt via Vitnemålsportalen.

Bestill karakterutskrift i Studentweb #

Karakterutskrift bestiller du selv i Studentweb. Du kan logge på Studentweb med ID-porten selv om du ikke lenger er student, og du kan når som helst bestille en karakterutskrift.

Logg inn på Studentweb. Velg "Mer" fra menyen øverst, deretter "Bestillinger".

Karakterutskrift med digital signatur

 • Velg "Karakterutskrift med digital signatur".
 • Den digitale karakterutskriften er tilgjengelig ca 10 minutter etter at du bestilte den.
 • Du finner den i menyvalget "Dokumenter" i Studentweb. Den kan leses og lastes ned derfra.
 • Det er ikke nødvendig for deg å bestille ny karakterutskrift hvis det ikke har skjedd endringer.

Karakterutskrift på papir

 • Velg  "Karakterutskrift".
 • Karakterutskrift sendes ut alle virkedager. 
 • Du mottar den normalt sett etter tre til fire dager.
 • Du kan ikke bestille ny karakterutskrift før det har gått syv dager siden siste bestilling.

Har du problemer med å bestille karakterutskrift via Studentweb kan du kontakte Studentservice.

Karakterutskriften viser resultatene i alle dine beståtte emner ved NTNU.  Den viser også karakterfordelingen på det enkelte emne. Se beskrivelse av bakgrunnen for og formålet med karakterfordelingen.

Del resultatene dine digitalt fra Vitnemålsportalen #

 • Vitnemålsportalen er en offentlig tjeneste der personer med høyere utdanning selv kan velge å dele resultatene sine digitalt (emner og grader) med andre.
 • Du kan logge på Vitnemålsportalen med ID-porten, selv om du ikke lenger er student.
 • Dersom arbeidsgivere, studiesteder i utlandet eller andre trenger karakterutskriften din fra NTNU, kan du dele resultatene dine fra Vitnemålsportalen i stedet for å sende en karakterutskrift på papir.

 Logg på Vitnemålsportalen 

Mer informasjon om Vitnemålsportalen

Vitnemål #

Vitnemålet får du tilsendt automatisk. 

Vitnemål utstedes etter avsluttet grad eller yrkesutdanning eller i samsvar med studiets rammeplan. Vitnemålet ditt blir utstedt automatisk så snart utdanningsplanen din oppfyller kravet til graden. Kravet til graden reguleres av studieprogrammets studieplan.

Dersom du har flere emner enn det som kreves for å oppnå graden, vil du på enkelte utdanninger ha mulighet til å bestemme hvilke emner som skal inngå i utdanningsplanen og dermed på vitnemålet. Dette gjøres i dialog med fakultetet. Ta også kontakt med fakultetet dersom du har spørsmål om utdanningsplan og hvilke emner som kan inngå i graden. Se fakultetsoversikt for å finne kontaktinformasjon.

Reservasjon mot utstedelse av bachelorgradsvitnemål #

Du har mulighet for å reservere deg mot å få vitnemålet utskrevet i inntil to semestre for å forbedre karakteren på emner som inngår i bachelorgraden. Dette vil du få nærmere beskjed om når graden er oppnådd. Nye emner som blir tatt senere kan ikke inngå i graden, men kan dokumenteres via Vitnemålsportalen eller dersom du bestiller en vanlig karakterutskrift.

Har du spørsmål om utstedelse av vitnemål og reservasjonsrett, tar du kontakt med eksamenskontoret: vitnemal@sa.ntnu.no.

Studenter ved campus i Ålesund eller på Gjøvik

Hvis du ønsker å reservere deg mot å få utstedt vitnemål etter fullført bachelorgrad, må du sende e-post innen 1. juni til:

Diploma Supplement - forklarende vedlegg på engelsk #

Som vedlegg til vitnemålet ditt får du et Diploma Supplement. Det utstedes på engelsk og gir en beskrivelse av studieprogrammet og graden du har oppnådd, og gradens faglige forutsetninger, innhold og mulige anvendelse. Formålet er å bedre den internasjonale forståelsen, og sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av graden. 

Vitnemålet kommer i posten - husk å oppdatere adressen din! #

Vitnemål ditt blir sendt til en av adressene du har oppgitt i Studentweb. Med mindre noe annet er avtalt, sendes:

 • bachelorvitnemål til oppgitt semesteradresse
 • mastervitnemål til oppgitt hjemstedsadresse

Det er svært viktig at du sørger for at begge adressene som er registrert i Studentweb er korrekte. Adressene endrer du selv i Studentweb.

Dersom du har endret navn, eller navnet du er registrert med er feil er det viktig at du får endret dette før vitnemålet produseres.

Vitnemålet blir sendt som rekommandert post. Det vil si at vitnemålet blir returnert til NTNU dersom du ikke henter det hos Posten innen 14 dager. Hvilken dato som er siste frist for henting, vil stå på hentemeldingen du får tilsendt fra Posten. 

Bekrefte vitnemål - Vitnemålsportalen #

Du kan dele resultater på emner og oppnådd grad med arbeidsgivere og andre gjennom den offentlige tjenesten Vitnemålsportalen.

Les mer om Vitnemålsportalen

Har du mistet vitnemålet ditt? #

Du får dessverre ikke utstedt et nytt vitnemål dersom du har mistet det, men du kan få en kopi. Dersom vi ikke kan tilby en kopi av ditt originale vitnemål vil du få en bekreftelse på den oppnådde graden, eller du kan søke om duplikat.

Duplikat #

Med duplikat menes en kopi av originalt vitnemål på originalt papir, men stemplet med «DUPLIKAT» på alle sider.

NTNU har en restriktiv praksis med hensyn til å utstede duplikat, etter anbefalinger fra UHR. Du kan søke om å få duplikat hvis vitnemålet er tapt. Det kreves dokumentasjon på tapet, f.eks. kopi av politianmeldelse hvis det er stjålet eller bekreftelse fra forsikringsselskap ved brann. 

Kontakt – kopi av vitnemål eller søknad om duplikat #

Kopi av vitnemål

1. Bruk Vitnemålsportalen for å dele informasjon om oppnådd grad.

2. Dersom du ønsker kopi av vitnemålet og ikke kan bruke Vitnemålsportalen.

Søknad om duplikat av vitnemål

3 Vedlegg
90937 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)