Vitnemål

Er du fortsatt student og har spørsmål om vitnemålet, eller har du oppnådd en grad ved NTNU? På denne siden finner du informasjon om vitnemålet ditt. English version - Diplomas

Informasjon om karakterutskrift | Temaside om eksamen

Er du student og har spørsmål om vitnemål? #

Vitnemål utstedes automatisk etter at graden er avsluttet. Kravet til graden reguleres av programmets studieplan.

Dersom du har flere emner enn det som kreves for å oppnå graden, vil du på enkelte utdanninger ha mulighet til å bestemme hvilke emner som skal inngå i utdanningsplanen og dermed på vitnemålet. Dette gjøres i dialog med fakultetet. Ta kontakt med fakultetet dersom du har spørsmål om utdanningsplan og hvilke emner som kan inngå i graden. 

Dersom navnet ditt ikke er riktig registrert i vårt studentdatasystem, er det viktig at du får endret dette før vitnemålet produseres. Se informasjon om navneendring og nytt fødseslnummer.

Reservasjon mot utstedelse av bachelorgradsvitnemål #

Du har mulighet for å reservere deg mot å få vitnemålet utskrevet i inntil to semestre for å forbedre karakteren på emner som inngår i bachelorgraden. Dette vil du få nærmere beskjed om fra ditt fakultet i løpet av siste semester av utdanningen din. Nye emner som blir tatt senere kan ikke inngå i graden, men kan dokumenteres via Vitnemålsportalen eller ved å bestille en vanlig karakterutskrift.

Studenter ved campus i Ålesund eller på Gjøvik

Hvis du ønsker å reservere deg mot å få utstedt vitnemål etter fullført bachelorgrad, må du sende e-post innen 1. juni til:

Diploma Supplement - forklarende vedlegg på engelsk #

Som vedlegg til vitnemålet ditt får du et Diploma Supplement. Det utstedes på engelsk og gir en beskrivelse av studieprogrammet og graden du har oppnådd. Formålet er å bedre den internasjonale forståelsen, og sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av graden. 

Vitnemålet kommer i posten - husk å oppdatere adressen din! #

Med mindre noe annet er avtalt vil vitnemålet ditt blir sendt fra fakultetet til hjemstedsadressen du har oppgitt i Studentweb.

Adressen endrer du selv i Studentweb. Husk at denne adressen må være oppdatert og korrekt.

Vitnemålet blir sendt som rekommandert post. Det vil si at vitnemålet blir returnert til NTNU dersom du ikke henter det hos Posten innen 14 dager. Ta kontakt med ditt fakultet hvis du lurer på om de har mottatt det. Hvilken dato som er siste frist for henting, vil stå på hentemeldingen du får tilsendt fra Posten. 

Har du oppnådd grad eller fullført utdanning ved NTNU? #

Ta godt vare på originalvitnemålet ditt, det utstedes bare en gang!

Vitnemålsportalen #

Du kan dele resultat på emner og dokumentere utdanningen du har tatt med arbeidsgivere og andre gjennom den offentlige tjenesten Vitnemålsportalen.

 Logg på Vitnemålsportalen 

 Les mer om Vitnemålsportalen

Jeg finner ikke resultatene mine i Vitnemålsportalen - hva gjør jeg? #

En del eldre resultat er ikke registrert digitalt. Dersom du ikke kan bruke Vitnemålsportalen til å dele resultatene dine, kan du be fakultetet ditt om kopi av vitnemålet ditt. Vær oppmerksom på at dette kan ta litt tid. På en del eldre utdanninger kan vi ikke gi kopi av vitnemålet. Da vil du få en bekreftelse på oppnådd grad. 

Har du mistet vitnemålet? #

NTNU har kopier av vitnemålene som er utstedt. Hvis du har mistet vitnemålet, kan vi sende deg kopi. 

Dersom vi ikke har en kopi av vitnemålet, kan vi i noen tilfeller lage et duplikat av vitnemålet. Du må kunne dokumentere at vitnemålet er tapt, eksempelvis med kopi av politianmeldelsen hvis det er stjålet eller forsikringsselskap ved brann. Et duplikat er en delvis gjenskaping av vitnemålet, og vil være stemplet "DUPLIKAT" i rødt på alle sider. I en del tilfeller er det ikke mulig å lage et duplikat, eksempelvis hvis vitnemålet ditt er utstedt av en utdanningsinstitusjon som ikke eksisterer (eksempelvis Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag). I slike tilfeller vil du få en karakterutskrift og en skriftlig bekreftelse fra NTNU på hvilken grad du har oppnådd. 

For øvrig anbefaler vi at du bruker Vitnemålsportalen.

Sivilingeniør og siviløkonom som tilleggsbetegnelse på vitnemål #

Sivilingeniør og siviløkonom er beskyttede titler. Det betyr at tittelen bare kan brukes av den som har fått tittelen tildelt fra en utdanningsinstitusjon. 

NTNU kan gi sivilingeniør og siviløkonom som tilleggsbetegnelse på vitnemål, dvs. i tillegg til graden master. Dette gjelder for masterprogram (også internasjonale) som tilfredsstiller Universitets- og høgskolerådets (UHR) vilkår til opptakskrav og fagsammensetning. 

Universitets- og høgskolerådets vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør (pdf)
Universitets- og høgskolerådets vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen siviløkonom (pdf)

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) har fått delegert myndighet fra rektor til å avgjøre hvilke masterprogram ved NTNU som tilfredsstiller kravene for å gi tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på vitnemålet.  

Emnestudierett etter fullført grad #

Hvis du har fullført og bestått en grad ved NTNU (høgskolekandidat, bachelor, master eller Ph.D.), har du mulighet til å søke om en emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner. Hvis du ønsker å forbedre karakter etter at vitnemålet er produsert, vil emnene kunne dokumenteres ved en karakterutskrift.

Kontaktinformasjon #

Har du spørsmål tilknyttet vitnemålet, må du ta kontakt med ditt fakultet (merk at Institutt for lærerutdanning har en egen adresse):

Fakultet for arkitektur og design (AD) → studier@ad.ntnu.no
Det humanistiske fakultet (HF) → vitnemal@hf.ntnu.no 
Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE) → studier@ie.ntnu.no
Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) → vitnemal@iv.ntnu.no
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) → vitnemal@mh.ntnu.no
Fakultet for naturvitenskap (NV) → vitnemal@nv.ntnu.no 
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) → brukerhjelp-fs@su.ntnu.no
Institutt for lærerutdanning (ILU) → studier@ilu.ntnu.no
Fakultet for økonomi → vitnemal@sa.ntnu.no 

For spørsmål om kopi av vitnemål fra tidligere høgskoler som nå er endel av NTNU:

Se også #

2 Vedlegg
49224 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)