Vitnemål

På denne siden finner du informasjon om vitnemål. English version - Diplomas

Informasjon om karakterutskrift | Temaside om eksamen

Har du oppnådd grad eller fullført utdanning ved NTNU? #

Ta godt vare på originalvitnemålet ditt, det utstedes bare en gang!

Vitnemålsportalen #

Du kan dele resultat på emner og oppnådd grad med arbeidsgivere og andre gjennom den offentlige tjenesten Vitnemålsportalen.

 Logg på Vitnemålsportalen 

Les mer om Vitnemålsportalen

Jeg finner ikke resultatene mine i Vitnemålsportalen - hva gjør jeg? #

En del eldre resultat er ikke registrert digitalt. Dersom du ikke kan bruke Vitnemålsportalen til å dele resultatene dine, kan du be om kopi av vitnemålet ditt. Vær oppmerksom på at dette kan ta litt tid. På en del eldre utdanninger kan vi ikke gi kopi av vitnemålet. Da vil du få en bekreftelse på oppnådd grad.

Kontaktinfo

Duplikat #

Dersom vitnemålet ditt er tapt, kan du søke om å få et duplikatvitnemål. Med duplikat menes en kopi av originalt vitnemål på originalt papir, men stemplet med «DUPLIKAT» på alle sider.

NTNU har en restriktiv praksis med hensyn til å utstede duplikat, etter anbefalinger fra Universitets- og høgskolerådet (UHR). Det kreves dokumentasjon på tapet, f.eks. kopi av politianmeldelse hvis det er stjålet eller bekreftelse fra forsikringsselskap ved brann. 

Send søknad om duplikat av vitnemål til vitnemal@sa.ntnu.no.

Er du student og har spørsmål om vitnemål etter avsluttet utdanning? #

Vitnemål utstedes etter avsluttet grad, yrkesutdanning eller studiets rammeplan. Vitnemålet ditt blir utstedt automatisk så snart utdanningsplanen din oppfyller kravet til graden. Kravet til graden reguleres av studieprogrammets studieplan.

Dersom du har flere emner enn det som kreves for å oppnå graden, vil du på enkelte utdanninger ha mulighet til å bestemme hvilke emner som skal inngå i utdanningsplanen og dermed på vitnemålet. Dette gjøres i dialog med fakultetet. Ta også kontakt med fakultetet dersom du har spørsmål om utdanningsplan og hvilke emner som kan inngå i graden. Se fakultetsoversikt for å finne kontaktinformasjon.

Dersom du har endret navn, eller navnet du er registrert med er feil er det viktig at du får endret dette før vitnemålet produseres.

Reservasjon mot utstedelse av bachelorgradsvitnemål #

Du har mulighet for å reservere deg mot å få vitnemålet utskrevet i inntil to semestre for å forbedre karakteren på emner som inngår i bachelorgraden. Dette vil du få nærmere beskjed om når graden er oppnådd. Nye emner som blir tatt senere kan ikke inngå i graden, men kan dokumenteres via Vitnemålsportalen eller ved å bestille en vanlig karakterutskrift.

Har du spørsmål om utstedelse av vitnemål og reservasjonsrett, tar du kontakt med eksamenskontoret: vitnemal@sa.ntnu.no.

Studenter ved campus i Ålesund eller på Gjøvik

Hvis du ønsker å reservere deg mot å få utstedt vitnemål etter fullført bachelorgrad, må du sende e-post innen 1. juni til:

Diploma Supplement - forklarende vedlegg på engelsk #

Som vedlegg til vitnemålet ditt får du et Diploma Supplement. Det utstedes på engelsk og gir en beskrivelse av studieprogrammet og graden du har oppnådd. Formålet er å bedre den internasjonale forståelsen, og sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av graden. 

Vitnemålet kommer i posten - husk å oppdatere adressen din! #

Vitnemålet ditt blir sendt til en av adressene du har oppgitt i Studentweb. Med mindre noe annet er avtalt, sendes:

  • bachelorvitnemål til oppgitt semesteradresse
  • mastervitnemål til oppgitt hjemstedsadresse

Det er svært viktig at du sørger for at begge adressene som er registrert i Studentweb er korrekte. Adressene endrer du selv i Studentweb.

Vitnemålet blir sendt som rekommandert post. Det vil si at vitnemålet blir returnert til NTNU dersom du ikke henter det hos Posten innen 14 dager. Hvilken dato som er siste frist for henting, vil stå på hentemeldingen du får tilsendt fra Posten. 

Ta godt vare på originalvitnemålet ditt, det utstedes bare en gang!

Se også #

0 Vedlegg
7380 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)