Styrevalg

Valg ved NV

Informasjon om valg ved NV-fakultetet  Go to English version of the page

Valg til fakultetsstyret for perioden 1. aug 2020 -1. august 2021 #

Valg til fakultetsstyret for perioden 1 aug 2020 - 1 aug 2021 gjennomføres elektronisk i perioden 19.-21. mai 2020.

1 medlem og 1 varamedlem fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling skal velges. Se side om fakultetsstyret.

Valg til instituttenes medvirkningsorgan for perioden 2020-2021 #

Ved fakultet for naturvitenskap blir det valgt nye medlemmer til instituttenes medvirkningsorgan for perioden 1. aug 2020 -1. august 2021. Selve valget foregår elektronisk 17.- 19. juni 2020.

Kontakt #

Valgstyret

Valgstyret for perioden 2017 – 2021 ble oppnevnt av dekan 10.03.2017 i forbindelse med valg våren 2017 og består av: 

  • Seksjonsleder HR og HMS Marit Martinsen (leder) (ny)
  • HR-rådgiver Marie Sundstrøm (ny)
  • Professor Per Bruheim
  • Stipendiat Ole H. Bjørkedal
  • Leder av studentenes valgstyre (observatør)

Valgkomité

  • Instituttleder Kjetil Rasmussen
  • Kontorsjef Vidar Broholm

Valgstyret har ansvar for å gjennomføre valg og eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden (valgreglementets § 6). Medlemmer i valgstyret er ikke valgbare til det aktuelle valg (valgreglementets § 4, 1, c).

10 Vedlegg
17983 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)