Styrevalg

Valg ved AD

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger: valg ad

Informasjon om valg ved Fakultet for arkitektur og design

Temaside: NTNU Valg

 Sjekk manntall og avgi stemme her

Fakultetsstyret og Utvidet ledergruppe ved instituttene for perioden 1. august 2017 - 31. juli 2021 #

FAKULTETSSTYRET #

Faste ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling #

Styremedlemmer:

  • Universitetslektor Nina Katrine Haarsaker
  • Førsteamanuensis Ole Lund
  • Førsteamanuensis Ida Nilstad Pettersen

Varamedlemmer:

  • 1. Varamedlem: Professor Geir K. Hansen
  • 2. Varamedlem: Professor Olav Kristoffersen
  • 3. Varamedlem: Professor Markus Schwai

Det var kun 2 nominerte kvinner i kategorien.
Valgstyret vurderer Likestillingsloven som oppfylt for gruppen som helhet.

Fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger #

  • Styremedlem: Seniorrådgiver Tone Woie Alstadheim
  • Varamedlem: Overingeniør Morten Kvamme

Midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling for perioden august 2019 til 31. juli 2020 #

  • Styremedlem: Stipendiat Steinar Hillersøy Dyvik
  • Varamedlem: Vitenskapelig assistent Erik Frydenlund Hofsbro

Nytt valg til fakultetsstyret for gruppen midlertidige ansatte i forsker- og undervisningstillinger gjennomføres 19. mai 2020 for neste ett-års periode.

-
Ved de fire instituttene skal det for denne gruppen velges representanter til styringsorganer.  Informasjon om kandidater, tidsplan og avstemning kunngjøres via Innsida på hvert institutt.
Nye valg på instituttene for gruppen midlertidige ansatte i forsker- og undervisningstillinger gjennomføres 9. september 2020 for neste ett-års periode.

Valgstyret ved fakultetet: #

0 Vedlegg
4348 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)