Utvekslingsavtaler for medisinstudiet

Her finner du en oversikt over alle studentutvekslingsavtaler for medisinstudenter som Fakultet for medisin og helsevitenskap har med institusjoner i utlandet. Oversikten inneholder også praktisk informasjon knyttet til hvert utvekslingsted

Tyskland:

Østerrike:

Slovenia:

Spania:  

Portugal:

Italia:

Frankrike: 

Sverige:

Nepal: 

Argentina

Ecuador: 

Tanzania:

Malawi:

Sør-Afrika:

Japan:

Har du spørsmål? 

Kontakt medisinstudiet dersom du har spørsmål knyttet til utvekslingsavtalene ved medisinstudiet. 

0 Vedlegg
5503 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)