Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - University of Verona

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Italia Verona 2 2 Erasmus + 12 uker Kliniske rotasjoner

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret. 

Tallet på studieplasser i avtalen gjelder for et semester. Vær obs på at tallet på plasser kan variere fra år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Verona i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut i både høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Ved Universitetet i Verona er undervisningsspråket i de kliniske rotasjoner som blir tilbydd studentene på italiensk. Alle morgenmøter på sykehuset holdes også på italiensk. Språkkrav B1.

Italian language and culture courses (velg "Italian Language - Italiano L2"). 

Lånekassen har et eget stipend en kan søke for å få dekt utgifter til forberedende språkkurs i utlandet.

Språkstipend Lånekassen

Studieavgift

NTNU-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Informasjon om lærestedet

All undervisning og praksis foregår på italiensk.

Informasjon om Verona (Wikipedia)

Universitetet i Verona, engelsk nettside

Undervisningsinformasjon

Studentene roterer vanligvis innenfor pediatri, gynekologi/obstetrikk, urologi og/eller nefrologi, totalt 12 uker tilsammen.

Må vanligvis være 4 uker på hver avdeling.

Information for Exchange Students at the University of Verona

Kurskatalog 

Om medisinstudiet

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og/eller urologi i tillegg.

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen  

Hva er viktig å huske på?

Anbefalelsesbrev fra studiedekan og karakterutskrift må vanligvis sendes inn med søknaden. 

Vaksinasjonsskjema. 

Bolig

Her finner du bolig

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

0 Vedlegg
3049 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)