Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - University of Malawi

 

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Malawi Blantyre 2 2 Bilateral Ett semester Kliniske rotasjoner

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret. 

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Malawi i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut i både høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Studieavgift

NTNU-studenter betaler studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal likevel registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute. Universitetet i Malawi krever et elective fee på $50 per uke. I tillegg må det betales et Medical Council Student Index fee på $150. Betaling må skje første dag før oppstart i klinikk.

Visum

Internasjonal seksjon sender ut generell info om visumsøkning.

Ambassaden i London har opplyst om at studenter kan dra til Malawi og få et 30 dagers visum først og så utvide dette der.

Du søker studentvisum via nettsiden til ambassaden i London

Her står det  "VISA CAN BE OBTAINED AT ANY PORT OF ENTRY INTO MALAWI". Dere kan høre ved ankomst om dere skal ha 30 dager først, for så å forlenge etter det, eller om dere kan søke med en gang for hele perioden når dere ankommer. Betaler der og da.

Informasjon om lærested

Første dagen møter du opp på Queen Elisabeth Central Hospital (QECH) og spør etter Gloria, sekretæren til dekanus. Hun er også utvekslingskoordinator i Malawi.

Om Malawi (Wikipedia)

Universitetet sin nettside 

College of Medicine sin nettside 

Undervisningsinformasjon

Klinisk praksis, ingen forelesninger.

  • Obstetrikk/gynekologi: 4 uker
  • Pediatri: 4uker
  • Urologi: 2 uker
  • Nefrologi: 2uker

Hver rotasjon må være minimum 4 uker, men tidligere har vi fått lov til å regne urologi og nefrologi som indremedisin. Dette må gå frem i søknaden, hvis ikke kommer den i retur.

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og urologi i tillegg.

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen  

Søknadsfrist

Her kommer lenke om søknadsprosedyrer. 

Hva er viktig å huske på?

Anbefalelsesbrev fra studiedekan og karakterutskrift må vanligvis sendes inn med søknaden. CV må også sendes inn. 

Bolig

Tidligere studenter anbefaler å bo på Kabula Lodge. 

Hva er viktig å huske på? 

Vaksiner. 

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

0 Vedlegg
1154 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)