Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - University of Ljubljana - Faculty of Medicine

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Slovenia Ljubljana 2 2 Erasmus placement Ett semester Emne/ Klinisk rotasjon

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret

Tallet på studieplasser i avtalen gjelder for et semester. Vær obs på at tallet på plasser kan variere fra år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Ljubljana i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut i både høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Ved University of Ljubljana er undervisningsspråket i de medisinske emner og kliniske rotasjoner som blir tilbydd Erasmus-studenter på engelsk.

Studieavgift

Erasmus-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Informasjon om lærested 

University of Ljubljana ble etablert i 1919 og er i dag et stort universitet, med rundt 60 000 studenter. Det har et bredt fagtilbud fordelt på i alt 23 fakultet og tre kunstfaglige akademi. Størsteparten av universitet ligger sentralt plassert i byen, men enkelte nyere tilskudd til bygningsparken ligger litt i utkanten av sentrum (ca. 15 - 20 min).

Les mer på University of Ljubljana sine nettsider

Undervisningsinformasjon

Undervisningen har i hovedsak vært organisert på to måter; kliniske rotasjoner og mer forelesningsbasert undervisning. Studentene tar vanligvis fire fag: urologi, nefrologi, pediatri og gyn/obst. Nefrologi og urologi er utelukkende kliniske rotasjoner der man deltar i det daglige arbeidet på avdelingene sammen med en mentor.

I gyn/obst er det mer forelesningsbasert undervisning og kliniske rotasjoner på avdeling i grupper. Først to uker med forelesninger og deretter to uker kliniske rotasjoner.

I pediatri er det også mer forelesningsbasert undervisning og kliniske rotasjoner i gruppe. Forelesning hver mandag, samt de to første timene hver dag ellers i uka. Forelesningene var en blanding av forelesninger med foreleser og seminarer der studentene står for undervisningen i et bestemt tema. Etter forelesning drar alle samlet til ulike pediatriske avdelinger og har klinisk undervisning der.

Dagene med klinisk undervisning varer som regel fra 9-14, og det meste av undervisningen er obligatorisk og man trenger signaturer fra legene for å få det godkjent.

Curriculum for Erasmus+ incoming students in 2019/2020

Schedule of the courses for 2019/2020

Available clinical practice in medicine

Description of the courses in Medicine (in preparation)

Factsheet 2019/2020

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og urologi i tillegg.

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen  

Søknadsprosedyre Ljubljana

Søknadsskjema Ljubljana

Søknadsfrister:

  • Høstsemesteret: 15. mai
  • Vårsemesteret: 15. november

Bolig

Det finnes flere studentboliger i nærheten av campus der Erasmus-studenter har prioritet som søkere. Det er stort sett snakk om rom i boligblokker, som er delt mellom to eller flere studenter. Det er også gode sjanser for å finne rimelige boliger på det private markedet i Ljubljana.

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

0 Vedlegg
3266 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)