Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - Universite Limoges

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Frankrike Limoges 2 2 Erasmus + 12 uker Emne/ kliniske rotasjoner

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret.

Tallet på studieplasser i avtalen gjelder for et semester. Vær obs på at tallet på plasser kan variere fra år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Limoges i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut i både høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Ved Universitetet i Limoges er undervisningsspråket i de kliniske rotasjoner som blir tilbydd studentene på fransk. Alle morgenmøter/visitter på sykehuset holdes også på fransk. Språkkrav er B2.

Lånekassen har et eget stipend en kan søke for å få dekt utgifter til forberedende språkkurs i utlandet.

Språkstipend Lånekassen

Studieavgift

NTNU-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Informasjon om lærestedet

All undervisning og praksis foregår på fransk.

Informasjon om Limoges (Wikipedia)

Informasjon om universitetet i Limoges (Wikipedia)

Universitetets nettside 

Fakultetets nettside

Informasjon for internasjonale studenter ved universitetet 

Ankomstinformasjon for internasjonale studenter

Undervisningsinformasjon

Studentene roterer vanligvis innenfor pediatri, gynekologi/obstetrikk, urologi og/eller nefrologi, totalt 12-15 uker tilsammen.

I Limoges er det vanlig med 5 uker i hvert fag, men hvis dette blir for lenge kan vi prøve å få redusert til 4 uker i hvert fag, men det er ikke garantert.

Anbefales å være på sykehuset fra 8-13 hver dag og deretter delta på "Atherliers" som er noe likt våre F-laber.

Hvis ikke må man gå med 5. års studenter i 12-timers dager og da forventes det et nivå lik turnusleger eller våre 5. års studenter på utplassering, noe som vil være litt for avansert for 4. års studenter.

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og/eller urologi i tillegg.

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen. 

Hva er viktig å huske på?

Anbefalelsesbrev fra studiedekan og karakterutskrift må vanligvis sendes inn med søknaden. 

Bolig

For informasjon om bolig, send epost til accueil.international@unilim.fr

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

0 Vedlegg
2874 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)