Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - Universita degli studi di Bologna

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Italia Bologna 2 2 Erasmus + 12 uker Emne/ kliniske rotasjoner

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret.

Tallet på studieplasser i avtalen gjelder for et semester. Vær obs på at tallet på plasser kan variere fra år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Bologna i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut i både høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Ved Universitetet i Bologna er undervisningsspråket i de kliniske rotasjoner som blir tilbydd studentene på italiensk. Alle morgenmøter på sykehuset holdes også på italiensk. Språkkrav B1.

Lånekassen har et eget stipend en kan søke for å få dekt utgifter til forberedende språkkurs i utlandet.

Språkstipend Lånekassen

Studieavgift

NTNU-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Informasjon om lærestedet

All undervisning og praksis foregår på italiensk.

Informasjon om Bologna (Wikipedia)

Universitetet i Bologna - engelske nettsider

Informasjon for innkommende studenter - før avreise 

Undervisningsinformasjon

Studentene roterer vanligvis innenfor pediatri, gynekologi/obstetrikk, urologi og/eller nefrologi, totalt 12 uker tilsammen.

Må være 4 uker på hver avdeling.

Incoming exchange students - University of Bologna

Exchange students guide - Bologna Campus

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og/eller urologi i tillegg.

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen. 

Søknadsskjema Bologna (pdf)

Hva er viktig å huske på?

Anbefalelsesbrev fra studiedekan og karakterutskrift må vanligvis sendes inn med søknaden. 

Vaksinasjonsskjema må fylles ut: Immunisation and health requirements - skjema (pdf)

Bolig

Her finner du bolig

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon

2 Vedlegg
3228 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)