Utvekslingsavtale...

Utveksling for medisinstudenter - Medizinische Universität Graz

Land By Studieplassser vår Studieplasser høst Avtaletyper Lengde Type utveksling
Østerrike Graz 2 2 Erasmus SMT 12 uker Kliniske rotasjoner/ trainee

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder bare for medisinstudenter.

Antall plasser

2 plasser på høstsemesteret og 2 plasser på vårsemesteret.

Tallet på studieplasser i avtalen gjelder for et semester. Vær obs på at tallet på plasser kan variere fra år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når kan du reise?

Medisinstudenter kan reise på utveksling til Medical University Graz i sitt 7. og 8. semester (MD4043). Det er mulig å reise ut i både høst- og vårsemesteret.

Søknadsfrist 

Søknadsfrister for utenlandsstudier

Søknadsprosedyre 

Søknad om utveksling i utlandet

Språk

Ved Medisinsk Universitet i Graz er undervisningsspråket i de kliniske rotasjoner som blir tilbudt studentene på tysk. Alle morgenmøter på sykehuset holdes også på tysk.

Alle studenter må ta et 4-ukers intensivkurs i tysk før oppstart. Her er to alternativ: 

Lånekassen har et eget stipend en kan søke for å få dekt utgifter til forberedende språkkurs i utlandet.

Språkstipend Lånekassen

Studieavgift

NTNU-studenter betaler ikke studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved NTNU for hele den tida de er ute.

Informasjon om lærestedet

Om Graz (Wikipedia) 

Medisinsk universitet i Graz

Internasjonalt kontor i Graz

Informasjon for innkommende studenter i Graz 

Undervisningsinformasjon

Studentene roterer vanligvis innenfor pediatri, gynekologi/obstetrikk, urologi og nefrologi, totalt 12 uker tilsammen.

Krav fra NTNU (fag)

Minimum gynekologi/obstetrikk og pediatri. Ideelt med nefrologi og urologi i tillegg.

Søknadsprosess

Fakultetet nominerer 2 studenter innen fristen  

Søknadsskjema

Hva er viktig å huske på?

Dokumenter som må etterspørres og sendes inn: Recommendation Letter, Transcript of Records og Confirmation of Courses

Bolig

Annonserte boliger i Graz

Hva skjer etter søknaden er sendt?

Dette skjer etter du har søkt via Søknadsweb

Forsikring

Les om ANSA forsikring 

Hva skjer ved krise?

Krise under utenlandsstudiene.

Meld inn din adresse i utlandet og pårørendeinformasjon.

0 Vedlegg
3748 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)