Utsatt eksamen - kont

På denne siden kan du lese mer om utsatt eksamen.

English version - Re-sit examination

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen 

I hvilke emner blir det arrangert utsatt eksamen? #

I emner der det blir holdt skriftlig eksamen under tilsyn eller muntlig eksamen bare én gang pr studieår, skal det holdes utsatt eksamen ("kont") før neste ordinære eksamen. Utfyllende regler og/eller emnebeskrivelsen angir om emnet har en eller to ordinære eksamener i løpet av studieåret.

For å finne ut om emnet har to ordinære eksamener pr studieår, eller har en ordinær og en utsatt eksamen, søk opp emnet via emnets nettside, se deretter fane "Mer om vurdering".

Særskilt informasjon om utsatt eksamen i august 2020 #

Studenter som har tatt eksamen våren 2020 har som følge av koronaviruset hatt en annen eksamens- og undervisningssituasjon enn normalt. For å bidra til færre forsinkelser i studentenes studieløp, større forutsigbarhet og lik behandling på tvers av studieprogrammene, har rektor vedtatt midlertidige bestemmelser om utsatt eksamen etter våreksamen 2020.    

Rektorvedtak – midlertidige bestemmelser om utsatt eksamen studieåret 2019-2020 grunnet forhold relatert til koronavirus

Rektor vil at alle som har hatt hjemmeeksamen i vårsemesteret 2020, og som enten har hatt gyldig fravær eller stryk, skal få muligheten for å ta utsatt eksamen i de emner som ikke ordinært har eksamen hvert semester.   

Utsatt eksamen i august 2020 vil bli avholdt digitalt, primært uten fysisk opppmøte på campus. 

Oppdatert informasjon om eksamensform vil ligge øverst i emnebeskrivelsen. Alle emnebeskrivelser skal være oppdatert innen 22. juni. 

Rektorvedtak - digital utsatt eksamen i august, også for eksamener som ble avholdt høsten 2019

Perioden for utsatt eksamen blir uke 32-34 for emner som normalt har utsatt eksamen i august.  

For avlyste eksamener som opprinnelig var planlagt før utgangen av mars 2020, fastsettes periode for ny eksamen til uke 24 eller 32-34.

Håndtegninger, programvare, Lovdata #

Behov for håndtegninger, programvare eller Lovdata under utsatt ekamen høsten 2020 meldes inn via skjema. Alle emner med håndtegninger og/eller programvare og filopplastingsoppgaver vil få tildelt minimum 15 minutter ekstratid for digitalisering av håndtegninger og/eller filopplasting. Du kan spesifisere i skjemaet dersom du ønsker mer enn 15 minutter. Se oversikt over hvilke emner som er meldt inn.

Når foregår utsatt eksamen? #

Utsatt eksamen blir gjennomført i uke 32-33 (32-34 i 2020) (se egne datoer for Ålesund under) for en rekke emner. Dette vil du se på emnets nettside. Under Eksamensinfo vil det da stå statuskode "Utsatt" og termin "Sommer".

Eksakt dato for utsatt eksamen publiseres på emnets nettside 15. juli (søk opp emnet for forrige studieår, klikk på fanen "Eksamensinfo") og i Studentweb.

I emner som har utsatt eksamen i andre perioder vil det stå statuskode "Utsatt" og termin "Vår" eller "Høst". Eksakt dato for utsatt eksamen vil du også finne i fanen "Eksamensinfo".

Gjelder for NTNU Ålesund: #

Utsatt eksamen for høstemnene skjer i mai/juni, og utsatt eksamen for våremnene skjer i november/desember. Enkelte emner vil ha unntak hvor utsatt eksamen skjer i uke 32 og 33. 

Institutt for helsevitenskap i Ålesund har egne perioder for utsatt eksamen både for høstens og vårens emner. Ta kontakt med studiekonsulent.

Hvem kan ta utsatt eksamen? #

Du har kun tilgang til utsatt eksamen dersom du har

  • møtt til eksamen i et emne høst eller vår inneværende studieår og fått strykkarakter (F/ikke bestått)
  • møtt til eksamen i et emne høst eller vår inneværende studieår og avbrutt eksamen underveis (trekk)
  • gyldig forfall til eksamen i emnet høst og/eller vår i inneværende studieår. 

Du kan bare ta utsatt eksamen i samme studieår som du tok/skulle ha tatt den ordinære eksamenen i emnet.  

Merk at du ikke har tilgang til utsatt eksamen for å forbedre et bestått resultat. 

Når melder jeg meg opp til utsatt eksamen? #

Frist for oppmelding til utsatt eksamen:

  • Utsatt eksamen i uke 32/33: 9. juli.
  • Utsatt eksamen høst og vår: 15. september (høst) og 1. februar (vår)

Oppmeldingen til utsatte eksamener som går i august (uke 32/33) åpner vanligvis 2. februar.

Hvordan melder jeg meg opp til utsatt eksamen? #

Du melder deg opp til utsatt eksamen i Studentweb

Trekke seg fra eksamen #

Frist for å trekke seg til utsatt eksamen:

  • Utsatt eksamen i uke 32/33: 20. juli.
  • Utsatt eksamen høst og vår: 14 dager før eksamensdato

Reglement #

Se også #

Alt om eksamen

Gjentak av bestått eksamen

Forsinket eksamensmelding

0 Vedlegg
219781 Visninger
Gjennomsnitt (20 Stemmer)