Utenlandsstudier...

Utenlandsstudier i Singapore

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Singapore #

Avtaleuniversiteter og friplasser #

NTNU har inngått samarbeidsavtaler med to læresteder i Singapore om studentutveksling; National University of Singapore (NUS) og Nanyang Technological University (NTU). NTNU studenter som drar på utveksling gjennom disse avtalene vil få fritak for skolepenger.

Det er mulig å søke til lærestedene selv om en ikke blir nominert til friplass, men da må en betale skolepenger. Søkere til friplass konkurrerer ut fra oppnådde karakterer ved NTNU og det er 3-5 friplasser per semester ved hvert universitet.

Fagområder #

Begge de to universitetene har et bredt fagtilbud, og man kan ta fag ved de fleste fakultet.

For en utfyllende liste se universitetenes egne sider over fakulteter og fagtilbud:

Nanyang Technological University (NTU)

National University of Singapore (NUS) : Merk at det ikke er mulig å ta fag ved School of Business eller innen fagområdet economics ved NUS

Slik søker du #

Se egen side om søknadsprosessen. 

For informasjon om frister se Søknadsfrister for utenlandsstudier.

Akademisk kalender #

Terminene løper fra midten av juli til midten av november, og fra begynnelsen av januar til begynnelsen av mai.

NTUs akademiske kalender.

Studiebelastning #

For en oversikt over hvilken studiebelastning som tilsvarer 60 norske studiepoeng, se GNAG databasen.

Stipendmuligheter #

Dersom du har over C i snitt er det gode sjanser for å motta et NTNU-stipend for studier i Singapore. 

Visum #

For å studere i Singapore må du ha et studentvisum (Foreign Student Immigration Pass). Dette søkes om etter ankomst Singapore. Lærestedene sender informasjon om visum sammen med opptaksbrev. 

Tilrettelegging  #

Trenger du tilrettelegging av studiene? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet.

Kontaktinformasjon  #

Har du spørsmål eller trenger du veiledning? Ta kontakt med en veileder for utenlandsstudier. 

0 Vedlegg
18963 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)