Utenlandsstudier i Europa utenfor EU

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Om avtalene #

NTNU har inngått en del generelle samarbeidsavtaler med universiteter i Europa utenfor EU og i Eurasia-området. I en del av disse landene kan det være en utfordring å finne fagtilbud på engelsk. Se avtaledatabasen for informasjon om hvilke universiteter NTNU har aktive avtaler med.

Studenter som har relevante språkkunnskaper bør se nøye på universitetenes hjemmesider og eventuelt undersøke med sitt eget fagmiljø om mulige kontaktpersoner ved det aktuelle vertsuniversitetet. 

Sveits #

Sveits står utenfor Erasmus-programmet, men har opprettet sitt eget utvekslingsprogram, Swiss mobility programme. Dette er laget etter samme modell som Erasmus, og gir lignende fordeler.

Undervisningsspråk #

Avhengig av lærestedets beliggenhet (tysk, fransk, italiensk) men mange master- og bachelorprogrammer tilbys på engelsk.

Russland #

Se også en egen side om engelskspråklige studier i Russland.

Skoleåret: Skoleåret i Russland varer fra begynnelsen av september til slutten av juni, og er delt inn i to semestre med en vinterferie i mellom i forbindelse med den russiske julen.

Bolig: De fleste russiske universiteter har halls of residence. Husleien ligger på mellom 50-150 amerikanske dollar i måneden.

Søknadsfrister #

Se vår side om søknadsfrister.

Kontaktinformasjon #

Har du spørsmål eller trenger du veiledning? Ta kontakt med Internasjonal seksjon.

0 Vedlegg
17390 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)