Utdanningsutvalget - UU

Utdanningsutvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi rektor råd i strategiske spørsmål innenfor området. Det ble høsten 2019 innført ny rutine og ny saksmal for innmelding av saker til utdanningsutvalget.

Temaside om råd og utvalg

For alle #

For medlemmer #

Om utvalget #

Møteplan våren 2020: #

Alle møter starter kl 12.30 og slutter senest kl 15.45. Møtene holdes på R6 i Realfagsbygget.

  • Mandag 27.01.2020
  • Mandag 24.02.2020
  • Onsdag 18.03.2020
  • Mandag 27.04.2020
  • Mandag 25.05.2020
  • Mandag 22.06.2020 

For fullstendig møtebok for Utdanningsutvalget, som inneholder samtlige saksdokumenter i tilknytning til det enkelte møte, se følgende ePhorte-saksnummer:

2019/33618 Møtebok 2019 (fra og med juni 2019)
2017/1046: Møtebok 2017
2016/1117: Møtebok 2016
2015/1243: Møtebok 2015
2014/1201: Møtebok 2014
2013/28:     Møtebok 2013

Kontakt #

Utvalgets sekretær:

Fra 01.01.2020 er det Anne Sølberg Ellingsen i staben til prorektor for utdanning.

12 Vedlegg
11121 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)