Utdanningspermisjon

På denne siden finner du informasjon om utdanningspermisjon, lese- og eksamensdager og hvordan du søker om utdanningspermisjon. 

English version - Study leave

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon

Utdanningspermisjon #

Hvis du har vært i arbeidslivet i minst tre år og vært ansatt ved NTNU de siste to årene, har du rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Av disse kan det innvilges lønnet permisjon for inntil 1 år når:

  • Etter- og videreutdanning skal kvalifisere arbeidstakeren for fortsatt arbeide i stillingen eller virksomheten, og utdanningen er en integrert del av arbeidsvilkåreneEtter- og videreutdanning er nødvendig for virksomheten
  • Etter- og videreutdanning er nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne fortsette i staten 

Det er arbeidsgiveren din som vurderer om etter- og videreutdanning er nødvendig.

Lese- og eksamensdager #

I forbindelse med eksamen ha du rett til en eksamens- eller en lesedag pr. to studiepoeng. Lesedagen(e) skal benyttes i umiddelbar tilknytning til eksamen. Arbeidstaker og arbeidsgiver må på forhånd avtale når dagene skal benyttes.

Hvis du tar etter- og videreutdanning som har liten eller ingen betydning for virksomheten, har rett til permisjon med lønn til sammen i inntil syv lese- og eksamensdager i løpet av ett studieår. Hvis du tar etter- og videreutdanning som er til nytte for virksomheten eller for din stilling/kompetanse, har du rett til permisjon med lønn til sammen i inntil 21 lese- og eksamensdager i løpet av et studieår.

Søke permisjon #

Etter at du har avklart permisjon med din nærmeste leder, søker du via HR-portalen.

 Se opplæringsvideo om "Hvordan søke permisjon i HR-portalen" (2:04)

Kilde/lovverk #

Kontakt #

0 Vedlegg
9531 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)