Utdanningspermisjon

På denne siden finner du informasjon om utdanningspermisjon og hvordan du søker om utdanningspermisjon. English version - Study leave

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon

Eksamen #

Hvis du har vært i arbeidslivet de siste 3 årene, og vært ansatt på NTNU de siste 2 årene har du rett på heltids- eller deltidspermisjon i inntil 3 år for å studere. 

Du har rett på 1 eksamens- eller lesedag per 2 studiepoeng. Disse dagene må brukes i direkte tilknytning til eksamen, og det må avklares med arbeidsgiver på forhånd når dagene skal tas ut. Du har rett til permisjon med lønn i inntil 21 eksamens- eller lesedager i løpet av et studieår. Utdanningen må da være til nytte for NTNU og stillingen din.

Hvis etter- eller videreutdanningen din er av liten betydning for NTNU er det en øvre grense på inntil 7 eksamens- eller lesedager i løpet av et studieår.

Kilder og lovverk #

Arbeidsmiljøloven §12-11

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår

Kontakt #

Ved spørsmål om utdanningspermisjon, kontakt din HR-medarbeider.

0 Vedlegg
3096 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)