Utdanningskvalitet - NV

Utdanningskvalitet ved Fakultet for naturvitenskap.

 Disse nettsidene er en utdypning av NTNUs felles prinsipper for kvalitetsarbeidet ved Fakultet for naturvitenskap (NV-fakultetet). NTNUs felles prinsipper for kvalitetsarbeid, Utdanningskvalitet ved NTNU, er overordnet fakultetets prinsipper og det er lenket direkte fra fakultetets sider i de tilfellene der fakultetet ikke har utfyllende ordninger for sitt kvalitetsarbeid.

Oppgavene og rollene i utdanningskvalitetsarbeidet ved NV-fakultetet omfatter:

Evalueringsrapporter #

Rapport evaluering av industriell kjemi og bioteknologi ved NT 2016

Rapport evaluering av fysikkstudiene ved NT 2015

Rapport evaluering av realfagstudiene i kjemi ved NT 2016

Rapport evaluering av biologistudiene ved NT 2016

Rapport bioteknologi 2016

Rapport nano 2016

Kontakt #

Seksjonssjef Lillian Hanssen er kontaktperson for studiekvalitetarbeidet ved NV.

Prodekanus Karina Mathisen er ansvarlig for studiekvalitet ved NV.

6 Vedlegg
21235 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)