Utdanning ved IKP for faglærere

Denne siden inneholder informasjon om utdanning ved Institutt for kjemisk prosessteknologi for faglærere og veiledere.


Nyttig informasjon #

Linker til sider med nyttig informasjon for faglærere og veiledere

Temaside om undervisning

Læringsstøtte for undervisere

Info om digital eksamen for ansatte på NV fakultetet

Planlegge og gjennomføre digital eksamen og innlevering

Utvekslingsstudenter må søke via Internasjonal seksjon


Viktige datoer #

 • Uke 2: Start undervisning vårsemester
 • 1. februar: Frist for innlevering av emnerapport for høstemner
 • 1. februar: Frist for innmelding av referansegrupper til studiekonsulent
 • 1. mars: Frist for å melde inn prosjekt og masteroppgaver
 • 1. mars: Frist for innmelding av timeplandata for høstsemesteret
 • 1. april: Frist for å melde inn eksterne sensorer til skriftlig eksamen
 • 15. april: Frist for å melde inn eksterne sensorer til bachelor- og masteroppgaver
 • 21. april: Undervisningsslutt
 • 11. mai: Start eksamensperiode - vår
 • 15. mai: Valg av studieretning for studenter i 2. årskurs og spesialisering for studenter i 4. årskurs
 • Uke 32/33: Kontinuasjonseksamen
 • Uke 33: Immatrikulering
 • Uke 34: Start undervisning høstsemesteret
 • 15. september: Frist for innlevering av emnerapport for våremner
 • 15. september: Frist for innmelding av referansegrupper til studiekonsulent
 • 15. september: Frist for innmelding av timeplandata for vårsemesteret
 • 1. oktober: Frist for å melde inn eksterne sensorer til skriftlig eksamen
 • 15. november: Frist for oppdatering og gjennomgang av emnebeskrivelser (inkl. læringsutbytte)
 • Uke 48: Start eksamensperiode - høst
 • Uke 51 (siste fredag før jul, før kl 12.00): Innlevering av fordypningsprosjekt for studenter i 5. årskurs


Studiekalender 2019/2020 for sivilingeniørstudiet og 2-årige masterprogram i teknologi


Informasjon til studenter #

Linker til sider med informasjon som gis til studenter ved IKP.

Studier ved IKP

Info om fordypning for 5.klasse ved IKP

Info om masteroppgave ved IKP

Utenlandsopphold for studenter ved IKPSavner du noe på denne siden - ta kontakt med Gro Mogseth

0 Vedlegg
1541 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)