Undervisningsrom...

Undervisningsrom med Panopto

Panopto er en videoplattform for opptak, redigering og lagring/deling av videopresentasjoner. Plattformen er integrert med både Zoom og Blackboard. Enkelte undervisningsrom har Panopto installert, og i disse rommene kan man strømme og ta opp forelesninger.

Strømming og opptak må bestilles fra Seksjon for læringsstøtte:

 Bestill strømming og opptak

Følgende undervisningsrom på NTNU er tilrettelagt for nettbasert undervisning med videoopptakssystemet Panopto.

Trondheim, Dragvoll #

D1 (Bygg 2, Nivå 2)
D2 (Bygg 2, Nivå 3)
D3 (Bygg 2, nivå 3)
D4 (Bygg 5, nivå 3)
D5 (Bygg 5, nivå 3)
D6 (Bygg 5, nivå 3)
D7 (Bygg 2, nivå 3)
D8 (Bygg 3, nivå 3)
D10 (Bygg 8, Nivå 4)
D15 (Bygg 11, Nivå 4)
D156 (Bygg 6, nivå 3)
DI-41 (Idrettssenteret, 2. etasje)
DI-42 (Idrettssenteret, 2. etasje)
DL-31 (Låven, nivå 1)
ELI-laben (Bygg 7, nivå 3)

Trondheim, Gløshaugen #

A1 (Adolf Øien-bygget, 2. etasje)
A2 (Adolf Øien-bygget, 2. etasje)
A3 (Adolf Øien-bygget, 1. etasje)
A31 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
A32 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
A34 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
U33 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
U35 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
U36 (Adolf Øien-bygget, 3. etasje)
B3 (Oppredning/gruvedrift , 3. etasje)
EL1 (Gamle elektro, 2. etasje)
EL2 (Gamle elektro, 2. etasje)
EL3 (Gamle elektro, 1. etasje)
EL4 (Elektro B, 1. etasje)
EL5 (Gamle elektro, 2. etasje)
EL6 (Gamle elektro, 2. etasje)
F1 (IT-bygget sydfløy, 1. etasje)
F4 (Gamle fysikk, 2. etasje)
F6 (Gamle fysikk, 2. etasje)
G1 (Geologi, sokkel)
H3 (Hovedbygningen, 3. etasje)
H423 (Hovedbygningen, 4. etasje)
H426 (Hovedbygningen, 4. etasje)
K5 (Kjemiblokk 5, 1. etasje)
KJL1 (Kjelhuset, 1. etasje)
KJL5 (Kjelhuset, 3. etasje)
Landmålerhallen (Byggtekniske laboratorier, etasje s)
MA23 (Grønnbygget, etasje k)
R1 (Realfagbygget, del C, etasje U1)
R2 (Realfagbygget, del C, etasje U1)
R3 (Realfagbygget, del D, etasje U1)
R4 (Realfagbygget, del E, etasje U1)
R5 (Realfagbygget, del B, etasje U1)
R7 (Realfagbygget, del A, etasje U1)
R8 (Realfagbygget, del A, etasje U1)
R9 (Realfagbygget, del A, etasje U1)
A4-112 (Realfagsbygget, del A, etasje 4)
C4-118 (Realfagbygget, del C, 4. etasje)
S1 (Sentralbygg 1, 1. etasje)
S2 (Sentralbygg 1, 1. etasje)
S3 (Sentralbygg 1, 1. etasje)
S4 (Sentralbygg 1, 1. etasje)
S5 (Sentralbygg 2, 1. etasje)
S6 (Sentralbygg 2, 1. etasje)
S7 (Sentralbygg 2, 1. etasje)
S8 (Sentralbygg 2, 1. etasje)
C201 (Varmetekniske laboratorier, 2. etasje)
VE1 (Verkstedtekniske laboratorier, 2. etasje)

Trondheim, Kalvskinnet #

KA-GA353 (Akrinn vest, Nivå 3)
KA-GG252 (Akrinn vest, nivå 2)
KA-GD356 (Akrinn vest, nivå 3)
KA-TBA001 (Akrinn, nivå U1)
KA-TBU201 (Akrinn, nivå 2)
KA-TBU301 (Akrinn, nivå 3)

Trondheim, Sydområdet #

VG1 (Valgrinda 2000, Nivå 2)
VG2 (Vassbygget, Nivå 3)

Trondheim, Tunga #

AA101 (Tungasletta 2, Nivå 1)
BU101 (Tungasletta 2, Nivå 1)
BU102 (Tungasletta 2, Nivå 1)

Trondheim, Tyholt #

T1 (Marinteknisk senter, Nivå 1)
T2 (Marinteknisk senter, Nivå 1)

Trondheim, Øya #

KA11 (Kunnskapssenteret, Nivå 1)
KA12 (Kunnskapssenteret, Nivå 1)
MTA (MTFS, Nivå 1)
MTS11 (MTFS, Nivå 1)
MTS21 (MTFS, Nivå 2)
MTS22 (MTFS, Nivå 2)
NA (Nevrosenteret, Nivå U1)
ØHA2-1 (Øya Helsehus, Nivå 2)
ØHA2-2/3 (Øya Helsehus, Nivå 2)

Ålesund #

Aksla (Ankeret, Nivå 3)
B228 (Ankeret, Nivå 2)
Borgundfjorden (Ankeret, Nivå 2)
C220 (Ankeret, Nivå 2)
Meridian(C411) (NMK, Nivå 4)
Fogdegården (Ankeret, Nivå 1)
G325 (Gnisten, Nivå 3)
G326 (Gnisten, Nivå 3)
G331 (Gnisten, Nivå 3)
Gymsalen (Lanterna, Nivå 1)
Kaupangen (Ankeret, Nivå 2)
Naftadjupet (Ankeret, Nivå 1)
Nørvasundet (Ankeret, Nivå 1)
Åse/C112 (Ankeret, Nivå 1)
2 Vedlegg
2334 Visninger