Trådløst nett

NTNUs trådløse nettverk har god dekning på alle campus og kan brukes av studenter, ansatte og gjester. På denne siden finner du mer informasjon om hvilke trådløse nettverk som tilbys, hvilket nettverk du bør bruke og hvordan du kobler deg til.

English version - Wireless network

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med trådløs

Hvordan koble seg til Eduroam? #

Du kan automatisk koble til det trådløse nettverket Eduroam ved hjelp av nettsiden nedenfor. Dette krever at du er koblet til et nettverk, som for eksempel kabel, 4G eller gjestenettet ntnuguest.

For å koble til Eduroam kreves det at du oppgir NTNU-brukernavn og -passord. Brukernavnet ditt må være på formen "dittbrukernavn@ntnu.no".

 Automatisk tilkobling til Eduroam  

Dersom det ikke fungerer å koble seg til Eduroam automatisk, forsøk å koble til Eduroam manuelt. Se veiledningen for den aktuelle enheten i bunnen på denne siden. I veiledningene er det dokumentert steg-for-steg hvordan man manuelt kobler til eduroam. Dersom det likevel ikke fungerer, ta kontakt med Orakeltjenesten.

Trådløst nett for PCer installert av IT-avdelingen #

PCer med Windows som er installert av IT-avdelingen bruker det trådløse nettverket NTNU-MA innenfor NTNUs campuser. NTNU-MA kobler seg opp automatisk og er det foretrukne nettet der det er tilgjengelig. (NTNU-MA brukes ikke i Gjøvik eller Ålesund). Der NTNU-MA ikke er tilgjengelig er Eduroam det foretrukne trådløse nettverket.

Trådløst nett for øvrig utstyr #

Eduroam er det trådløse nettverket som benyttes på NTNUs campuser for alt annet utstyr. Se undersider for oppkoblingsguide til den enkelte enhet. 

Macer, maskiner med Linux, mobiltelefoner, nettbrett og private maskiner skal alle bruke Eduroam. PCer med Windows, som ikke har tilgang til NTNU-MA, skal også bruke Eduroam. 

Trådløst nett for gjester #

Som gjest kan du bruke de trådløse nettverkene Eduroam eller ntnuguest. Nettverket ntnuguest kan brukes av alle, men er kun åpent for web-trafikk. Eduroam forutsetter at din organisasjon eller institusjon er tilknyttet eduroam-systemet, og at du har satt opp din maskin etter anvisninger fra din lokale IT-støtte.

Hva er Eduroam? #

Navnet er en forkortelse for "Education Roaming", og er et verdensomspennende samarbeid mellom mange undervisnings- og forskningsinstitusjoner. I praksis gjør dette at du også får tilgang til trådløst nettverk hos andre universiteter og høgskoler rundt om i verden. Du må ha vært tilkoblet Eduroam på NTNU for å få tilgang andre steder.

Les mer på eduroams nettsider.

Eduroam på norske flyplasser #

Trådløs nettilgang gjennom Eduroam, for studenter og ansatte på universiteter og høgskoler, er etablert som en permanent tjeneste på norske flyplasser. Tjenesten leveres av UNINETT, i samarbeid med Avinor.

Sikkerhet #

Eduroam er like sikkert å bruke som kabelnettet. Datatrafikken mellom din maskin og den trådløse basestasjonen er kryptert.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

0 Vedlegg
247154 Visninger