Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH

(Videresendt fra Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - DMF)

For HR-ansvarlige. Skjema for tilsetting og endring av stillinger ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH).

Ansettelse av ny medarbeider
(Anmodning må skrives i ePhorte).

Forlengelse av ansettelse (https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=290672)
(Kan benyttes som alternativ til dokumentmalen i ePhorte)

Ny stillingskode grunnet endrede arbeidsoppgaver
(https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=292306).

Ansettelse i timelønnet stilling
(Anmodning må skrives i ePhorte. Be om bistand fra HR-ansvarlig/kontakt på din enhet om du ikke selv er saksbehandler i ePhorte).

Kontrakt oppdragstaker / oppdragsavtale (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Oppdragstakeravtale+for+eksterne+oppdragstakere)
benyttes i følgende tilfeller:
•oppdrag 4 timer eller mer pr.uke og ikke gjentakende betaling i løpet av semesteret
•oppdrag mindre enn 4 timer pr. uke og gjentakende betaling i løpet av semesteret
•oppdrag mindre enn 4 timer pr. uke og ikke gjentakende betaling i løpet av semesteret

Ta kontakt med Bjarne Anders Lein (bjarne.lein@ntnu.no) dersom du har tekniske problemer med skjemaene.

0 Vedlegg
25338 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)