Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH

(Videresendt fra Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - DMF)

For HR-ansvarlige. Skjema for tilsetting og endring av stillinger ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH):

Ansettelse av ny medarbeider (skjemaet finnes nå bare i ePhorte)

Forlengelse av ansettelse (kan benyttes som alternativ til dokumentmalen i ePhorte).

Ny stillingskode grunnet endrede arbeidsoppgaver

Ansettelse i timelønnet stilling
Benyttes ved arbeid 4 timer eller mer pr. uke og med gjentakene betaling i løpet av semesteret.

Kontrakt oppdragstaker (oppdragsavtale) benyttes i følgende tilfeller:

  • oppdrag 4 timer eller mer pr.uke og ikke gjentakende betaling i løpet av semesteret
  • oppdrag mindre enn 4 timer pr. uke og gjentakende betaling i løpet av semesteret
  • oppdrag mindre enn 4 timer pr. uke og ikke gjentakende betaling i løpet av semesteret

Ved tekniske problemer #

Ta kontakt med Bjarne Anders Lein (bjarne.lein@ntnu.no) dersom du har tekniske problemer med skjemaene.

0 Vedlegg
17430 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)