Programvareprodukter

TerrSet Idrisi

English version – TerrSet Idrisi

Programinformasjon #

TerrSet er et integrert geospatial programvaresystem for overvåkning og modellering av jordsystemet for bærekraftig utvikling. TerrSet-systemet inneholder IDRISI GIS Analysis og IDRISI Image Processing-verktøyene sammen med en konstellasjon av applikasjoner. TerrSet tilbyr det mest omfattende sett av geospatiale verktøy i bransjen i en enkel pakke.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisenstjener. Tilgjengelig for Microsoft Windows.

Benyttes av flere fakultet på NTNU, bl.a IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk).  Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om TerrSet Idrisi hos Clark Labs


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1769 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)