Office 365 - Teams

Teams - opprette og delta i møter

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan arrangere og delta i møter på Teams.

English version – Teams – create and attend meetings

Temaside om Teams | Temaside om Office 365

NB! Denne brukerveiledningen tar for seg Teams for Windows 10.

Møter i Teams #

Hvert møte i Teams har en eget lagringsområde, whiteboard, egne møtenotater og egen chat. Disse er tilgjengelig for alle deltakerne i etterkant av møtet. Teams har en rekke smarte verktøy som kan brukes i møtene, f.eks. videobakgrunn, deling av skjerm eller vindu med og uten systemlyd, enkel deling av power point. Teams har også en venteromsfunksjon (slik som i zoom), men merk at den fungerer kun for eksterne deltagere.

Møteinnkalling i Teams har mange likheter med møteinnkalling i Outlook:

 • Alle NTNU-brukere er tilgjengelige i Teams. Eksterne kan bli med via møtelenke.
 • Møtet havner både i Teams-kalenderen og i Outlook-kalenderen.
 • NTNUs romlister er også tilgjengelige.

Hvordan sette opp et møte i Teams #

Det er to måter å sette opp et møte i Teams på:

 • Ved å bruke kalenderen i Teams
 • Ved å bruke Outlook

Sett opp møte i Teams-kalenderen #

Kalenderen i Teams er den samme som ligger i Outlook – Alle kalenderaktiviteter som er registrert i Outlook ligger også i Teams-kalenderen. I Teams-kalenderen kan du sette opp møter (og starte spontane møter).

Viser hvordan man inviterer til møte.

 1. Gå til Kalender i venstremenyen i Teams. Øverst i høyre hjørne trykker du på Nytt møte.

  Viser hvordan kalenderikonet i Teams ser ut.

 2. Gi møtet en Tittel.
 3. Bruk feltet Legg til obligatorisk deltakere for å søke opp NTNU-brukere. Du har også muligheten til å legge til valgfrie deltakere. Legger du til noen som valgfri deltaker vil de få en møteinvitasjon på vanlig måte, men innkallelsen vil være merket som valgfri. For å invitere en ekstern bruker skriver du inn personens mailadresse.

  Tips: ved å gå inn på fanen Planleggingsassistent kan du sjekke din kalender opp mot deltakernes kalendere for å finne et passende møtetidspunkt (Fungerer på samme måte som i Outlook).
 4. Legg til tidspunkt for møtet.
 5. Velger du en kanal i Legg til kanal deles møtet i Innlegg-fanen i kanalen. Alle i teamet blir da invitert til møtet, og møtet havner i kalenderen.
 6. Klikk Lagre for å sende ut møteinvitasjonen. De som har Teams-klienten og Outlook får den automatisk i kalenderen.

Sett opp Teams-møte i Outlook #

NB! Kun i Windows 10 appen.

 1. Gå inn i kalendervisningen i Outlook.
 2. Klikk på Nytt Teams-møte i toppmenyen. En møtelenke blir automatisk lagt til i innkallingen.

  Viser knappen for å opprette et Teams-møte i toppmenyen i kalenderen i Outlook.
 3. Inviter deltakere og angi tid på samme måte som i en vanlig møteinnkalling.
 4. Klikk Lagre for å sende ut innkalling.

Hvordan bli med i et Teams-møte #

Når du blir innkalt til et Teams-møte får du en innkalling med en lenke til møtet tilsendt på mail. Åpne lenken for å bli med i møtet. Dersom du ikke har lastet ned Teams-klienten kan du bli med i møtet via nettleseren.

Har du har lastet ned Teams-klienten finner du også møteinnkallingen i Teams-kalenderen.

Møteverktøy i Teams #

Møteklienten i Teams inkluderer en rekke møteverktøy. Disse verktøyene finner du på menylinjen nederst i møtevinduet.

Viser menyen med alle møteverktøyene i et Teams-møte.

Kamerafunksjon #

(1) Kamerafunksjonen tillater deg å skru kameraet av eller på under hele møtet.

Mikrofon #

(2) Funksjonen for mikrofon gjør det mulig å skru mikrofonen av og på under møtet.

Deling #

(3) Delefunksjonen gjør der mulig for deg å dele skjerm, dele et vindu, dele en Power Point eller dele en blank tavle med resten av møtedeltakerne.

Dele Power Point
Når du deler en Power Point i Teams kan de andre deltakerne fritt bla gjennom lysbildene hver for seg. Arrangør kan skru dette av ved å klikke på øyet i lysbildemenyen.Når du deler en Power Point kan andre møtedeltakere fritt ta over kontrollen over presentasjonen.

Gi kontroll til andre deltakere
Når du deler en skjerm eller et vindu kan du kan gi kontroll over skjermen/vinduet til andre møtedeltakere. De vil da kunne navigere i og interagere med skjermen/vinduet du har delt, og du kan se hvor de er på skjermen. Deltakere kan også selv be deg om kontroll over den delte skjermen.

Når du deler en skjerm/vindu dukker det opp en meny øverst på skjermen hvor du kan velge hvilken deltaker du ønsker å overlate kontrollen til.

Viser menyen hvor du kan gi kontroll til andre deltakere.

Flere handlinger #

(4) Under Flere handlinger finner du flere funksjoner.

Vis møtenotater
Med hvert møte i Teams følger det en wikiside for å ta og lagre møtenotater underveis i møtet. Møter som er en del av en møteserie får automatisk en egen seksjon i møtenotatene. Etter at møtet er avsluttet finner du notatene igjen ved å åpne møtet i kalenderen (eller ved å finne møtet i Teams-chatten).

Ta opptak
Du kan ta opptak av møtet eller deler av møtet. Opptakene fra møter lagres i Microsoft Stream, og lenke til opptakene havner i møtechatten. Inne på Microsoft Stream kan du enkelt dele opptaket via en link, sende linken på e-post eller laste ned opptaket. Du finner Microsoft Stream ved å åpne O365 fra Innsida.
Selv om møtedeltakerne kan se når det gjøres opptak er det viktig at du gir beskjed om dette før du starter opptaket. Vær også sikker på at du følger GDPR.

Vis direkte teksting
Deltakere kan selv velge å skru på direkte teksting. Vær obs på dette kun fungerer på engelsk tale.

Møtechat #

(5) Møtechatten fungerer på samme måte som den vanlig chatten i Teams og er også tilgjengelig i møteområdet etter møteslutt.

Deltakeroversikt #

(6) Deltakeroversikten viser hvem som er med i møtet. Det er mulig å legge til deltakere underveis ved å bruke søkefeltet helt øverst i deltakerlisten eller ved å kopiere og dele møtelenken.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

6 Vedlegg
5065 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)