Office 365 - Teams

Teams - fildeling

På denne siden finner du informasjon om hvordan du deler filer i Teams i tillegg til informasjon om datasikkerthet rundt deling av filer i Teams.

English version – Teams - share files

Temaside for Office 365 | Temaside for Teams

Fildeling i Teams #

I Teams er det støtte for å dele filer med hele teamet og med enkeltpersoner. Filene kan lastes opp via SharePoint eller direkte i Teams.

Hvordan dele filer i Teams #

Det er flere måter å dele filer på i Teams. Det står mer om disse nedenfor.

Kanalsamtaler #

Trykk på Team-menyknappen til venstre i Teams (1), og velg kanalen der du vil dele filen (2). I kanalen finner du en fane som heter Samtaler (3). Her ligger alle samtalene for kanalen. Du kan enten lage nytt innlegg og dele filen derifra, eller du kan legge til en fil i et innlegg som allerede finnes. For å legge ut en fil i Samtaler så trykker du på binders-ikonet (4).

bilde_laste_opp_fil_i_samtale

Her får du muligheten til å hente inn filer fra andre Teams og kanaler, hente inn filer fra din NTNU OneDrive, eller å laste opp fra din datamaskin.

Viser valgmulghetene for deling av filer i Samtaler

Alle vedlegg som blir lagt til direkte i samtaler kan finnes igjen under kanalens Filer-område (dersom du henter filer fra andre Team, team-kanaler eller OneDrive, lages det en kopi av denne filen i Filer-området til den gjeldende kanalen). Merk, disse filene blir automatisk lagt til i rotmappa, som over tid kan føre til at Filer-området blir uoversiktlig og rotete. God praksis er derfor å først laste filene opp i riktig mappe i Filer for så å dele lenken til filen i Samtaler.

Filer-fanen #

Alle kanaler har et eget lagringsområde, altså en egen fane som heter Filer, hvor det er mulig å laste opp og dele filer med andre i Teamet. Her kan du lage mapper og organisere filene dine på en strkturert måte. Ved å laste opp i en slik filstruktur blir filen lettere å finne tilbake igjen enn hvis man deler den direkte i Samtaler.

Du kan laste opp filer i filstrukturen ved å først trykke på Teams menyknappen (1), deretter velge den kanalen du vil laste filen opp i (2). Så finner du en fane tilknyttet til kanalen som heter Filer (3) hvor du kan laste opp filene i en oversiktlig filstruktur.

bilde_laste_opp_fil_i_filstruktur

Dersom du skal laste opp filene i en mappe trykker du deg først inn på mappen (1) og deretter på Last opp (2). Et opplastningsvindu vil dukke opp hvor du kan velge hvilke filer på datamaskinen din du vil laste opp i mappen.

bilde_laste_opp_fil_i_filstruktur2

Filer som er lastet opp kan kun slettes av deg selv eller administrator av Team/Kanal.

Dele med enkeltpersoner #

Du kan også dele filer med enkeltpersoner i Teams. Du gjør dette ved å finne personen du vil dele filen med, enten i Chat i venstremenyen eller ved å søke opp personen (1). Så trykker du på fanen Samtale. Da er du inne i samtale med personen du vil dele filen med, og nå kan du trykke på binders-ikonet for å laste opp filen på samme måte som når du deler filer i kanalsamtalen (2).

bilde_dele_fil_med_enkeltperson

Dele lenke til fil #

Dersom du ønsker å dele en fil fra Filer direkte i en samtale kan du gjøre dette ved å dele lenken til filen. Finn filen du vil dele i Filer og trkke på Flere alternativer (1). Trykk på Hent kobling for å kopiere lenka til filen. Denne kan du så dele denne i både Samtaler og Chat ved å lime den inn i skrivefeltet.

Bilde av hvor man henter lenken til filen

Teams og SharePoint #

SharePoint er en skylagringstjeneste som er integrert med Office 365 pakken. Som en del av Office 365 er derfor Teams også koblet til SharePoint. Hvert team som opprettes får sitt eget område i SharePoint hvor alle filer og dokumenter som lages og deles i teamet blir lagret.

Koblingen mellom Teams of SharePoint gjør at du kan aksessere filene som deles i Teams både via onlineversjonen av Teams, Teams applikasjonen eller bare ved å gå til Office 365 i toppmenyen på Innsida og finne teamene dine der. Siden alle filer som blir lastet opp i Teams blir synkronisert med SharePoint vil du kunne finne tilbake til samme filstruktur og filer også i SharePoint.

Du kan også laste opp filer til Teams ved å laste dem direkte opp til SharePoint. Det anbefales likevel å heller gå via Teams applikasjonen eller Teams online ved opplastning av filer fordi SharePoint kan være litt uoversiktlig å navigere i.

Sikkerhet og personvern #

Det skal ikke sendes eller lagres sensitive opplysninger i Teams eller SharePoint fordi det per nå ikke er vurdert som sikkert nok for denne typen informasjon.

Les mer om sikkerhet rundt lagring av filder her: Lagring av filer og dokumenter eller kontakt fakultatet ditt.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

6 Vedlegg
2819 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)