Mail

Tømme mobilen for personlige data

Mistet eller stjålet mobil? Ansatte som bruker NTNUs epostløsning (Exchange) på sin mobiltelefoner og nettbrett kan fjernslette data fra mobilenheter slik at det ikke kommer i uvedkommendes hender.

Ser du etter noe annet? Temaside om IT-hjelp | Sider merket med epost  

Mistet eller stjålet mobil? #

Du kan sikre data fra å komme i uvedkommendes hender ved å å fjernslette dem. For å kunne slette innholdet på din mobil må du ha synkronisert telefonen med Active Sync (se synkronisering over). 

NB. Husk krav om sikkerhet på mobile enheter ved NTNU. Det gjelder oppbevaring av data, pinkode, kodelås, vpn og oppdaterte applikasjoner.

Slik tømmer du mobilen for personlige data #

Merk: Det er vanskelig å gjenopprette data som er fjernslettet.

  1. Logg deg på webmail
  2. Trykk pågear-ikon(alternativer) øverst til høyre ved siden av ditt navn og velg Alternativer
  3. Klikk deretter Telefon i menyen på venstre sidee
  4. Marker telefonen du vil fjernslette.
  5. Velg Tøm enhet og bekreft slettespørsmål med Ja
  6. Nå skal telefonen være tømt for innhold. Hvis den er avslått utfører den sletting neste gang den prøver å koble seg til NTNUs epostsystem

Skjermbilde Fjernsletting via Outlook web app

Relaterte sider #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

3 Vedlegg
7845 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)