Studieveiledning

Studieveiledere ved Det humanistiske fakultet

Ser du etter noe annet?

Temaside om veiledning | Sider merket med studieveiledning

Veiledere ved instituttene #

Institutt for filosofi og religionsvitenskap #

Fagområder: Filosofi, etikk, religionsvitenskap

Kontakt: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no

Institutt for historiske studier #

Fagområder: Antikkens kultur, arkeologi, Europastudier, historie, klassiske fag, kulturminneforvaltning, latin.

Kontakt: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Institutt for kunst- og medievitenskap #

Fagområder: Drama og teater, film- og videoproduksjon, filmvitenskap, kunsthistorie, medievitenskap.

Kontakt: kontakt@ikm.ntnu.no

Institutt for musikk #

Fagområder: Dans, musikkteknologi, musikkvitenskap, utøvende musikk.

Kontakt: kontakt@musikk.ntnu.no

Institutt for språk og litteratur #

Fagområder: Allmenn litteraturvitenskap, engelsk, fonetikk, fransk, lektorutdanning i språkfag, logopedi, nordisk, spansk, språklig kommunikasjon, swahili, tegnspråk og tolking, tysk

Kontakt: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no

Institutt for tverrfaglige kulturstudier #

Fagområder: Likestilling og mangfold, kjønnssstudier, studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)

Kontakt: studieveiledning-kult@hf.ntnu.no


Spørsmål om studier generelt #

Du kan kontakte fakultetets studieseksjon på epost studieveiledning@hf.ntnu.no dersom du har spørsmål som ikke er knyttet til et bestemt fag eller studieprogram.

0 Vedlegg
8995 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)